Ochrona praw człowieka w systemie Rady EuropyAbstrakt

Maria Ochwat, autorka artykułu Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy skoncentrowała się na przedstawieniu najważniejszych dokumentów poświeconych ochronie praw człowieka wypracowanych w systemie Rady Europy, na ukazaniu mechanizmów ich implementacji oraz skuteczności Rady Europy w tej dziedzinie.

Pobierz


OchwatM. (1). Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 3. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5248

Maria Ochwat  Redkacja_SPUS@o2.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach