Meandry polityki społecznej – podatność na zmiany


Abstrakt

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest obowiązek zapewnienia przez państwo bezpieczeństwa socjalnego obywatelom, w szczególności najbardziej zagrożonym i potrzebującym, bez konieczności nadmiernego obciążania pozostałej części społeczeństwa. To stworzenie wszystkim równych szans, bez podziału na grupy „uprzywilejowanych” czy „dyskryminowanych”. Kształtowanie polityki społecznej państwa odbywa się za pośrednictwem działań korygujących, polegających m.in. na wprowadzaniu zmian w przepisach prawnych. Przedstawione w artykule rozwiązania utwierdzają w przekonaniu, że zmiany przeprowadzane w sposób merytorycznie poprawny z uwzględnieniem sprawiedliwości społecznej pozwolą na uzyskanie założonych efektów.


Słowa kluczowe

polityka społeczna; bezpieczeństwo socjalne; świadczenie; przepisy prawne; sprawiedliwość społeczna

Pobierz

Opublikowane : 2020-03-29


Pogonowski, M. (2020). Meandry polityki społecznej – podatność na zmiany. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 28, 7-20. https://doi.org/10.31261/SPUS.2020.28.01

Marek Jacek Pogonowski  pogonowski-marek@wp.pl
Katedra Studiów Europejskich, Wydział Humanistyczny, Politechnika Koszalińska  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2965-9576

Marek Pogonowski, dr hab. nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie, dr nauk prawnych, prof. Politechniki Koszalińskiej. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego. Praktyk w zakresie postępowania administracyjnego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Autor publikacji naukowych w dziedzinie prawa i bezpieczeństwa socjalnego. Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych. Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie.