Kontakt

Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną/Interdisciplinary Center of Humanist Education Research
plac Sejmu Śląskiego 1, pokój/room 505
40-032 Katowice
tel. 32 2009 505, 32 2009 504
e-mail: ztipdjp@us.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Magdalena Ochwat
Redaktor naczelna
Uniwersytet Śląski

Wsparcie techniczne