Artysta — neurobiolog? Malarskie manipulacje procesami widzenia


Abstrakt

Art and the notion of beauty related thereto are both disciplines and states which are quite unobvious and thereby requiring us to ask the question: Why is it that human beings have in their minds an inherent need to witness the beauty along with — resultant — need to create and receive art? The author of the text — by devising some neurobiological tools — attempts to elicit relative laws of beauty reception, and simultaneously she utilises the instruments of neuroaesthetics, which is a field of science that investigates the impact of art on processes taking place in the human brain. She explores, among other things, mechanisms put to use, consciously or otherwise, by artists in order to make their works a peculiar stimulus. The author describes a series of “tricks” used by visual arts creators who model the particular ways the visual perception processes function.


Słowa kluczowe

art; brain; artists; neuroaesthetics; beauty

Bremer J.: Neuroestetyka: czy przyszłość estetyki leży w neuronauce. „Estetyka i Krytyka” 2013, nr 28 (1), s. 9—28.

Duch W.: Neuroestetyka i ewolucyjne podstawy przeżyć estetycznych. W: Współczesna neuroestetyka. Red. P. Baranowski. Poznań 2007.

Hirstein W., Ramachandran V.S.: Nauka wobec zagadnienia sztuki. Neurologiczna teoria doświadczenia estetycznego. Tłum. M.B. Florek, P. Przybysz. W: Mózg i jego umysły. Red. W. Dziarnowska, A. Klawiter. Poznań 2006, s. 327—364.

Joyce J.: Portret artysty z czasów młodości. Tłum. Z. Allan. Warszawa 1957.

Łukasik A.: Ewolucyjna psychologia umysłu. Rzeszów 2007.

Markiewicz P., Przybysz P.: Neuroestetyka. Przegląd zagadnień i kierunków badań. W: Na ścieżkach neuronauk. Red. P. Francuz. Lublin 2010, s. 107—149.

Merleau‑Ponty M.: Oko i umysł. Szkice o malarstwie. Tłum. S. Cichowicz. Gdańsk 1996.

Naifeh S., White Smith G.: Van Gogh. Życie. Tłum. B. Stokłosa, M. Stopa. Warszawa 2017.

Van Gogh V.: Listy do brata. Tłum. M. Chełkowski, J. Guze. Warszawa 1970.

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-06


ŁynnikM. (2020). Artysta — neurobiolog? Malarskie manipulacje procesami widzenia. Z Teorii I Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, 29, 57-70. https://doi.org/10.31261/TPDJP.2020.29.04

Maria Łynnik 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5468-7141