Autorzy i Autorki

AUTORZY I AUTORKI

Nr 29

Helena BALCEREK, mgr  —  doktorantka  Zakładu  Edukacji  Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Kontakt: helena.grzyb@poczta.fm

Marta  Urszula CHYB — pracownik dydaktyczny Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego.
Kontakt: marta.chyb@uni.opole.pl

Anna JANUS-SITARZ, prof.  dr  hab.  —  Pracuje  w  Katedrze  Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej i kieruje Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki UJ.
Kontakt: anna.janus-sitarz@uj.edu.pl

Krzysztof KOC, profesor  UAM —  doktor  habilitowany  w  zakresie  literaturoznawstwa,  kierownik  Pracowni  Innowacji  Dydaktycznych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Kontakt: kocyk@amu.edu.pl

Marta KUBAREK, dr — nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz.
Kontakt: martakubarek1808@gmail.com

Maria KWIATKOWSKA-RATAJCZAK, prof. dr hab. — członkini Pracowni Innowacji Dydaktycznych w Instytucie Filologii Polskiej UAM.
Kontakt: marysiak@amu.edu.pl

Michał ŁUKOWICZ, mgr — doktorant literaturoznawstwa w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Kontakt: michaluko@gmail.com

Maria ŁYNNIK — absolwentka filologii polskiej (studia licencjackie).
Kontakt: masha_lynnik@o2.pl

Jolanta NOCOŃ, prof. dr hab. — Pracuje w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego.
Kontakt: jolanta.nocon@uni.opole.pl

Marta SZYMAŃSKA, dr hab. prof. UP. — Pracuje w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego.
Kontakt: marta.szymanska@up.krakow.pl

Anna TABISZ, dr  hab.,  —  lingwodydaktyczka,  językoznawczyni,  adiunkt w Katedrze Języka Polskiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego.
Kontakt: atabisz@uni.opole.pl

Krystian WĘGRZYNEK, dr — doktor nauk humanistycznych, nauczyciel, publicysta, regionalista w Instytucie Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej.
Kontakt: krystian.wegrzynek@gmail.com

 

NR 28

Zofia ADAMCZYKOWA, dr — literaturoznawczyni, ekspert w zakresie literatury dla dzieci i młodzieży, emerytowany pracownik Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Kontakt: agatamatuga@wp.pl

Zofia BUDREWICZ, prof. dr hab. — kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
Kontakt: zofia.budrewicz@up.edu.pl

Renata DAJNOWSKA, mgr — absolwentka Portland State University, Portland, Oregon; dyrektor Szkoły Polskiej w Portland, Oregon.
Kontakt: beskidy1@gmail.com

Krystyna HESKA­‍‑KWAŚNIEWICZ, prof. dr hab. — pracownik naukowy w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Kontakt: canes@o2.pl

Agnieszka KANIA, dr — polonistka, literaturoznawczyni, adiunkt w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Kontakt: agn.kania@uj.edu.pl

Jadwiga KOWALIKOWA, prof. dr hab. — wieloletni kierownik Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Maria KWIATKOWSKA­‍RATAJCZAK, prof. dr hab. — kierownik Pracowni Innowacji Dydaktycznych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Kontakt: marysiak@amu.edu.pl

Izabela ŁUC, dr hab. prof. UŚ — pracownik naukowy w Instytucie Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w  Cieszynie.
Kontakt: izabela.luc@us.edu.pl

Helena SYNOWIEC, prof. dr hab. — pracownik Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, językoznawczyni, dydaktyk języka ojczystego.

Maciej SZARGOT, dr hab. prof. Uniwersyteu Łódzkiego — kierownik Zakładu Dydaktyki Języka i  Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
Kontakt: maciejszargot@op.pl

Maria WACŁAWEK, dr — lektor języka polskiego w Katedrze Polonistyki w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Lublanie (Słowenia).
Kontakt: waclawek.maria@gmail.com

Wioletta WILCZEK, dr — językoznawca, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Kontakt: wiolettawilczek@gmail.com

Marta WOJTYRA, mgr — absolwentka filologii polskiej Akademii im. Jana Długosza w  Częstochowie, nauczycielka języka polskiego, certyfikowana tutorka.
Kontakt: marta.wojtyra@gmail.com

Małgorzata WÓJCIK­‍‑DUDEK, dr hab. prof. UŚ — literaturoznawczyni, pracownik naukowy w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Kontakt: malgorzata.wojcik-dudek@us.edu.pl

Maria WTORKOWSKA, dr hab. prof. Uniwersytetu w  Lublanie — kierownik Katedry Polonistyki w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w  Lublanie (Słowenia).
Kontakt: MariaZofia.Wtorkowska@ff.uni­‍‑lj.si; mwtorkowska@yahoo.com

 

NR 27

mgr Emilia CZARNOTA — absolwentka filologii polskiej, doktorantka w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, lektorka języka polskiego jako obcego, nauczyciel neurologopeda.
Kontakt: emiliaczarnota@gmail.com

mgr Mirosław GRZEGÓRZEK — absolwent filologii polskiej oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, doktorant w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, nauczyciel języka polskiego, historii i WOS w szkole podstawowej.
Kontakt: mgrzegorzek@polonline.pl

dr Urszula JĘCZEŃ — adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie­Skłodowskiej w Lublinie. Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Kontakt: ujeczen@vp.pl

mgr Bartosz KOPEĆ — absolwent prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Kontakt: kopec.bartosz1@gmail.com

dr hab. Danuta KRZYŻYK — adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Kontakt: danuta.krzyzyk@us.edu.pl

dr Agata KUCHARSKA­BABULA — adiunkt w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie.
Kontakt: agatarz@poczta.onet.pl

mgr Jadwiga MAKSYM­‑KACZMAREK — absolwentka filologii polskiej, doktorantka w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Kontakt: jadzia.maksym@gmail.com

mgr Anna MEISER — absolwentka pedagogiki, historii i filologii polskiej, doktorantka literaturoznawstwa na Uniwersytecie Humanistyczno­‑Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bytomiu.
Kontakt: anna_meiser@poczta.onet.pl

dr Marta NADOLNA­TŁUCZYKONT — adiunkt w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Kontakt: nadolna@vp.pl

dr Magdalena OCHWAT — adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Kontakt: magdalena.ochwat@us.edu.pl

dr hab. Małgorzata PACHOWICZ, prof. PWSZ — nauczyciel akademicki, kierownik Zakładu Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.
Kontakt: m.pachowicz@op.pl

mgr Magdalena PAPROTNY­LECH — doktorantka w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej.
Kontakt: mpaprotny@interia.pl

Natalia PAWLIK — studentka drugiego stopnia logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie­Skłodowskiej w Lublinie.
Kontakt: nataliapawlik@gmail.com

dr Katarzyna Maria PŁAWECKA — absolwentka filologii polskiej oraz bibliotekoznawstwa i informacji naukowej; adiunkt w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
Kontakt: katarzyna.plawecka@up.krakow.pl

dr Olga PRZYBYLA — filolog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej. Adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kierownik Centrum Logopedii UŚ. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Lublinie.
Kontakt: olga.przybyla@us.edu.pl; olga180@wp.pl

mgr Kamila ROGOWICZ — absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa, doktorantka w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach.
Kontakt: kamila.rogowicz@gmail.com

mgr Sebastian SOWA — absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, nauczyciel języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej nr 22 w Sosnowcu.
Kontakt: sowinio93@gmail.com

dr Maria WACŁAWEK — absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim, lektorka języka polskiego. Obecnie pracuje w Słowenii (Univerza v Ljubljani).
Kontakt: waclawek.maria@gmail.com

mgr Magdalena WIŚNIOWSKA­KOPEĆ — absolwentka filologii polskiej, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, nauczycielka języka polskiego.
Kontakt: magdalena.wisniowska­93@o2.pl

dr hab. Małgorzata WÓJCIK­‑DUDEK — adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Kontakt: malgorzata.wojcik‑dudek@us.edu.pl