O czasopiśmie

Czasopismo „Paidia i Literatura” powstało w 2018 roku jako rocznik poświęcony zagadnieniom związanym z literaturą (sztuką) dla dzieci i młodzieży.

Czasopismo umożliwia prezentację wyników badań oraz wymianę doświadczeń naukowych między ośrodkami w Polsce i za granicą.
Rocznik jest adresowany do dydaktyków, bibliotekoznawców, kulturoznawców, pedagogów, psychologów, nauczycieli polonistów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela.

Od 2020 roku "Paidia i Literatura" figuruje w Index Copernicus Journal Master List ze współczynnikiem wpływu ICV 2019: 70.17. 

Strona internetowa:  https://www.paidia.us.edu.pl/

Academia.edu, ResearchGate, CEJSH, CEEOL

FB: https://www.facebook.com/paidailiteratura