POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU

Rocznik „Paidia i Literatura” publikuje teksty w pełnym otwartym dostępie na stronach internetowych OJS UŚ, www.paidia.us.edu.pl/ oraz w bazach danych czasopism. Można bezpłatnie i bez technicznych ograniczeń (nie trzeba zakładać konta, logować się na stronie czasopisma) pobrać w formie elektronicznej pełne teksty artykułów w momencie ich publikacji. Popieramy tym samym ideę otwartej nauki i nieograniczonego dostępu do rezultatów badań naukowych.

Polityka Open Access – realizujemy politykę otwartego, nieodpłatnego dostępu do numerów „Paidii i Literatury”. Czasopismo jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).