Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny – dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek malgorzata.wojcik-dudek@us.edu.pl  Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zastępca redaktora naczelnego – prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska bernadeta.niesporek-szamburska@us.edu.pl Uniwersytet Śląski w Katowicach
Sekretarz redakcji – dr Anna Guzy anna.guzy@us.edu.pl Uniwersytet Śląski w Katowicach, dr Karolina Starnawska karolina.starnawska@us.edu.pl Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Członkowie redakcji - dr Beata Kapela-Bagińska beata.kapela-baginska@ug.edu.pl Uniwersytet Gdański, dr hab. Rafał Zarębski rafał.zarebski@uni.lodz.pl Uniwersytet Łódzki

Rada Redakcyjna
dr hab. Iwona Gralewicz-Wolny (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr Anna Guzy Uniwersytet (Śląski w Katowicach)
dr Karolina Jędrych (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Danuta Krzyżyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Beata Mytych-Forajter (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Ewa Ogłoza (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Katarzyna Tałuć (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Rada Naukowa
dr Zofia Adamczykowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Alicja Baluch (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Zofia Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr Małgorzata Chrobak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel (Uniwersytet Jagielloński)
dr Katarina Dudová (Uniwersytet Konstantina Filozofa, Nitra, Słowacja)
dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr Renáta Hlavatá (Uniwersytet Konstantina Filozofa, Nitra, Słowacja)
prof. dr hab. Ewa Jaskółowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński (Uniwersytet Warszawski)
dr Sylvia Liselling-Nilsen (Faculty of Arts, KU Leuven Brussels)
prof. dr hab. Jolanta Ługowska (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Dorota Michułka (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Bożena Olszewska, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. Helena Synowiec (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Dorota Walczak-Delanois (l’Université Libre de Bruxelles; Faculté de Lettres)
dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr hab. Maria Wtorkowska (Uniwersytet w Lublanie)
dr hab. Krystyna Zabawa, prof. AIK (Akademia „Ignatianum” w Krakowie)