Od zabawy lalkami do zabawy słowami — tomiki wierszy dla dzieci Pawła Beręsewicza


Abstrakt

The paper includes the analyses of three books of poems by Paweł Beręsewicz: Lalki Dorotki [Dorotka’s dolls] (2004), Czy pisarzom burczy w brzuchu? [Do writers’ stomachs grumble?] (2009) oraz Złota jedenastka… [The golden eleven…] (2018). The author studies language, composition, the voice and characters creation, as well as the main idea of the three books, also paying attention to illustrations. She reconstructs the status of a speaker and a recipient, and their relationship (i.e. an adult–child relationship). It is also an attempt to place Beręsewicz’s books of poems in the context of his stories and novels.


Słowa kluczowe

Paweł Beręsewicz; poetry books for children; doll; play; child–adult relationship; metafiction; illustrations; sports in literature

Balcerzan E., 1978, Odbiorca w poezji dla dzieci, w: Białek J.Z., Guśpiel M, red., Literatura dla dzieci i młodzieży. Teoria i krytyka. Wybór tekstów, Kraków.

Beręsewicz P., 2011, Lalki Dorotki, Ostrowska M., ilustr., Kraków (LD).

Beręsewicz P., 2009, Czy pisarzom burczy w brzuchu?, Cała I., ilustr., Łódź (Cp).

Beręsewicz P., 2018, Złota jedenastka. Wiersze dla kibica i jego rodzica, Butenko B., ilustr. i oprac. graf., Łódź 2018 (Zj).

Czabanowska‑Wróbel A., 2013, Lalki Konopnickiej, w: Tejże, Sprzeczne żywioły. Młoda Polska i okolice, Kraków, s. 157—168.

Papuzińska J., 2002, [hasło] ożywione zabawki, w: Tylicka B., Leszczyński G., Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, Wrocław, s. 286—287.

Waksmund R., oprac., 1999, Poezja dla dzieci. Antologia form i tematów, Wrocław 1999.

Zabawa K., 2013, Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej, Kraków.

Żurakowski B., 1999, Literatura — wartość — dziecko, Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-25


ZabawaK. (2020). Od zabawy lalkami do zabawy słowami — tomiki wierszy dla dzieci Pawła Beręsewicza. Paidia I Literatura, (2), 123-133. https://doi.org/10.31261/PiL.2020.02.11

Krystyna Zabawa 
Akademia Ignatianum w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4873-839X