Twarze dzieciństwa w twórczości Pawła Beręsewicza


Abstrakt

The article is devoted to the analysis of Paweł Beręsewicz’s works submitted, awarded with a prize or distinction at the Kornel Makuszyński All‑Poland National Literary Award. The following books by Beręsewicz were analyzed: Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek (2005), Ciumkowe historie, w tym jedna smutna (2007), Tajemnica człowieka z blizną (2010), Ściśle tajne (2018). The reading method draws upon the childhood face topic, which was suggested by Grzegorz Leszczyński.


Słowa kluczowe

childhood; love; death; Paweł Beręsewicz; Kornel Makuszyński

Ariès P., 1995, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, Ochab M., przeł., Gdańsk.

Beręsewicz P., 2005, Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek, Kraków.

Beręsewicz P., 2007, Ciumkowe historie, w tym jedna smutna, Kraków.

Beręsewicz P., 2010, Tajemnica człowieka z blizną, Łódź.

Beręsewicz P., 2018, Ściśle tajne, Łódź.

Czerwińska‑Rydel A., 2017, Słońcem na papierze, Kraków.

Dymara B., Ogrodzka‑Mazur E., 2013, Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym, Cieszyn—Bielsko‑Biała—Kraków.

Jarosz E., 2017, Dziecko i dzieciństwo — pejzaż współczesny. Rzecz o badaniach nad dzieciństwem, „Pedagogika Społeczna”, nr 2 (64), s. 57−81.

Key E., 2005, Stulecie dziecka, Moszczeńska I., przeł., Warszawa.

Kubale A., 1984, Dziecko romantyczne. Szkice o literaturze, Wrocław.

Leszczyński G., 2006, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX w. Wybrane problemy, Warszawa.

Leszczyński G., 2012, Książki pierwsze, książki ostatnie. Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności, Warszawa.

Zając M., 2013, Książka i młody czytelnik, Warszawa.

Źródła internetowe

Internetowy słownik języka polskiego. https://sjp.pl/trickster [data dostępu: 15.10.2019].

Encyklopedia Fantastyki. http://encyklopediafantastyki.pl/index.php/Trickster [data dostępu: 15.10.2019].

Encyklopedia PWN. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/milosc;3941590.html [data dostępu: 15.10.2019].

Ewolucja poglądów na dziecko i okres dzieciństwa, w: Encyklopedia dzieciństwa. http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php/Ewolucja_pogl%C4%85d%C3%B3w_na_dziecko_i_okres_dzieci%C5%84stwa [data dostępu: 24.03.2020].

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-25


Brzeźniak-PałganO. (2020). Twarze dzieciństwa w twórczości Pawła Beręsewicza. Paidia I Literatura, (2), 135-142. https://doi.org/10.31261/PiL.2020.02.12

Oliwia Brzeźniak-Pałgan 
Centrum Literatury Dziecięcej w Oświęcimiu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0941-6681