Początek i koniec według Pawła Beręsewicza


Abstrakt

The article discusses and analyzes two short stories written by Paweł Beręsewicz, Kloss and Pięć niedźwiedzi (Five bears), contained in a short story collection entitled Ściśle tajne (Top secret). The considerations pertain to death and the beginning of human life, the author’s philosophy. The said two short stories decisively have educational and cognitive value; they can serve as a stimulus to discuss existential topics with children.


Słowa kluczowe

Paweł Beręsewicz; life; death; children’s book; philosophy

Beręsewicz P., 2007, Ciumkowe historie, w tym jedna smutna, Kraków.

Beręsewicz P., 2010, Ciumkowie w szkocką kratę, Kraków.

Beręsewicz P., 2018, Ściśle tajne, Łódź.

Janko A., 2012, Maciupek i Maleńtas. Niezwykłe przygody w Brzuchu Mamy, Warszawa.

Janko A., 2018, Oleś i pani Róża, Kraków.

Kulka B., 1994, Świat dziecięcych doznań w poezji Danuty Wawiłow, w: Chęcińska U., red., Dziecko i jego światy w poezji dla dzieci, Szczecin, s. 194—205.

Manger I., 1988, Księga raju, czyli przedziwne żywota opisanie Szmula Aby Aberwo, Warszawa.

Nitecka E., Staszewska D., Pietkiewicz‑Rok E., 1987, Miłość od poczęcia, Warszawa.

Zabawa K., 2013, Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej, Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-25


Lewandowicz -NosalG. (2020). Początek i koniec według Pawła Beręsewicza. Paidia I Literatura, (2), 143-148. https://doi.org/10.31261/PiL.2020.02.13

Grażyna Lewandowicz -Nosal 
https://orcid.org/0000-0002-4655-7053