Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny: ks. dr hab. Bogdan Biela prof. UŚ (UŚ, Katowice)
bogdan.biela@us.edu.pl

Zastępca redaktora naczelnego: ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ (UŚ, Katowice)

Sekretarz redakcji: ks. dr Bartłomiej Kuźnik (UŚ, Katowice)
bartlomiej.kuznik@us.edu.pl

Redaktor statystyczny: dr hab. Józef Biolik (prof. UE, Katowice)

Redaktor językowy: Aleksandra Achtelik (j. polski), Hans-Dieter Kuch (j. niemiecki), Michał Nolywajka (j. angielski), Iwona Rubys (j. hiszpański), Caudio Salmieri (j. włoski), Aline Weidert (j. francuski)

Redaktorzy tematyczni: ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary (teologia pastoralna), ks. dr Przemysła Sawa (teologia dogmatyczna, teologia duchowości), ks. prof. dr hab. Leszek Szewczyk (homiletyka), ks. dr Bartosz Zygmunt (muzyka liturgiczna).

RADA NAUKOWA: prof. dr. Pero Aračić (Kath.- Theol. Fakultät, Dakovo, Chorwacja), ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska), ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska), prof. dr Franz Georg Friemel (Kath.-Theol. Fakultät, Universität Erfurt, Niemcy), prof. dr. Stanko Gerjolj CM (Theologische Fakultät, Ljubljana, Słowenia), ks. dr Krzysztof Grzelak SCJ (St. Joseph’s Theological Institute, Cedara, Republika Południowej Afryki), ks. prof. dr Richard Hartmann (Theologische Fakultät, Fulda, Niemcy), ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski), ks. doc. phDr, thDr. Róbert Lapko (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja), ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska), ks. dr hab. Mieczysław Polak, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polska), prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska), ks. prof. dr hab. Józef Stala (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, Polska), o. dr hab. Daniel Wojciech Stabryła OSB (Dormition Abbey, Jerozolima, Izrael), prof. dr Joachim Theis (Theologische Fakultät, Trier, Niemcy), doc. ThDr. Martin Uhál’, PhD (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja), prof. dr Maria Widl (Kath.-Theol. Fakultät, Universität Erfurt, Niemcy), ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska), ks. dr hab. Krzysztof Witko (Fontenay-aux-Roses, Francja), prof. dr hab. Krystian Wojaczek (Uniwersytet Opolski, Opole, Polska), ks. prof. dr theol., dr phil. Paul Michael Zulehner (Universität Wien, Austria).