Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny: ks. dr hab. Bogdan Biela prof. UŚ (UŚ, Katowice)
bogdan.biela@us.edu.pl

Zastępca redaktora naczelnego: ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ (UŚ, Katowice)

Sekretarz redakcji: ks. dr Bartłomiej Kuźnik (UŚ, Katowice)
bartlomiej.kuznik@us.edu.pl

Redaktor statystyczny: dr hab. Józef Biolik (prof. UE, Katowice)

Redaktor językowy: Aleksandra Achtelik (j. polski), Hans-Dieter Kuch (j. niemiecki), Michał Nolywajka (j. angielski), Iwona Rubys (j. hiszpański), Caudio Salmieri (j. włoski), Aline Weidert (j. francuski)

Redaktorzy tematyczni: ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ (katechetyka), ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary (teologia pastoralna), ks. dr Bartłomiej Kuźnik (liturgika), ks. dr Przemysła Sawa (teologia dogmatyczna, teologia duchowości), ks. prof. dr hab. Leszek Szewczyk (homiletyka), ks. dr Bartosz Zygmunt (muzyka liturgiczna).

RADA NAUKOWA: prof. dr. Pero Aračić (Kath.- Theol. Fakultät, Dakovo, Hrvatska), ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (UKSW), ks. prof. dr hab. Stanisław Czerwik (UPJPII), prof. dr Franz Georg Friemel (Kath.-Theol. Fakultät, Universität Erfurt), prof. dr. Stanko Gerjolj CM (Theologische Fakultät, Ljubljana), ks. dr Krzysztof Grzelak SCJ (St. Joseph’s Theological Institute, Cedara, South Africa), ks. prof. dr Richard Hartmann (Theologische Fakultät, Fulda), ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński (KUL), ks. doc. phDr, thDr. Róbert Lapko (Katolícka Univerzita v Ružomberku), ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW), ks. dr hab. Mieczysław Polak, prof. UAM (UAM), prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW), ks. prof. dr hab. Józef Stala (UPJPII), o. dr hab. Daniel Wojciech Stabryła OSB (Dormition Abbey, Jerozolima), prof. dr Joachim Theis (Theologische Fakultät, Trier), ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW, doc. ThDr. Martin Uhál’, PhD (Katolícka Univerzita v Ružomberku), prof. dr Maria Widl (Kath.-Theol. Fakultät, Universität Erfurt) ks. dr hab. Krzysztof Witko (Issy-les-Moulineaux, Francja), prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. prof. dr theol., dr phil. Paul Michael Zulehner (Universität Wien)