Zespół redakcyjnyRedakcja: Monika Bielińska Karsten Dahlmanns Renata Dampc-Jarosz Zbigniew Feliszewski Mariusz Jakosz (zastępca red. nacz. / sekretarz) Grażyna Krupińska Ewa Mazurkiewicz Nina Nowara-Matusik (red. nacz.) Michał Skop Iwona Wowro Agata Borek (sekretarz ds. wydawniczych) Marek Kryś (redaktor ds. technicznych) Elisabeth Venohr (redaktor językowy tekstów niemieckojęzycznych) Rada Naukowa: Prof. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz (Poznań) Prof. Matjaž Birk (Maribor) Prof. Rosario Consuelo Gonzalo García (Soria) Prof. María José Domínguez Vázquez (Santiago de Compostela) Prof. Jürgen Egyptien (Aachen) Prof. Sambor Grucza (Warszawa) Prof. Andrzej Gwóźdź (Katowice) Prof. Stefanie Haberzettl (Saarbrücken) Prof. Vida Jesenšek (Maribor) Prof. Heinz-Helmut Lüger (Koblenz-Landau) Prof. Lucia Perrone Capano (Foggia) Prof. Lothar Pikulik (Trier) Prof. Claudia Polzin-Haumann (Saarbrücken) Prof. Jörg Roche (München) Prof. Thomas Schneider (Osnabrück) Prof. Ralf Schnell (Siegen) Prof. Claudia Wich-Reif (Bonn) Prof. Norbert Richard Wolf (Würzburg) Prof. Paweł Zimniak (Zielona Góra) Prof. Leszek Żyliński (Toruń)