O czasopiśmie

"Z Dziejów Prawa" są wydawnictwem ciągłym, wydawanym jako rocznik. Publikowane są w nim historyczno-prawne artykuły naukowe, podlegające procesowi recenzyjnemu, a także materiały źródłowe i recenzje. Założone zostało w 1996 roku przez wieloletniego kierownika Katedry Historii Prawa WPiA UŚ prof. dr. hab. Adama Lityńskiego.

W czasopiśmie publikowane są opracowania z zakresu historii ustroju, historii adminstracji, historii prawa sądowego, prawa rzymskiego, historii doktryn politycznych i prawnych.

Od 2020 roku czasopismo "Z Dziejów Prawa" figuruje w Index Copernicus Journal Master List ze współczynnikiem wpływu ICV 2021: 66.46.  Jest również indeksowane przez EBSCO oraz ERIH+.

 

RADA NAUKOWA

Prof. Viktor Holubko (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine) 
Prof. Piotr Kołakowski (Pomeranian Academy in Słupsk, Poland) 
Prof. Peter Mosný (Trnava University, Slovakia) 
Prof. Sanita Osipova (University of Latvia, Latvia) 
Prof. Igor Palúš (Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia)