Kontakt

Redakcja czasopisma "Z dziejów prawa"
Katowice (40-007), ul. Bankowa 11b
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
pok. 28

Główna osoba do kontaktu

Marian Mikołajczyk
Redaktor naczelny

Wsparcie techniczne