Od Redakcji. Kurs na ignorancję (Giroux)


Abstrakt

Chowanna 1(54)2020


Bauman Z.: Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość. Przeł. K. Lebek. Warszawa 2018.

Bauman Z.: Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Przeł. J. Konieczny. Kraków 2007.

Biesta G.J.J.: Learning Democracy in School and Society Education, Lifelong Learning, and the Politics of Citizenship. Rotterdam–Boston–Taipei 2011.

Czapliński P.: Stąd do większości. Literatura i demokracja afektywna. W: Prognozowanie teraźniejszości. Myślenie z wnętrza kryzysu. Red. P. Czapliński, J.B. Bednarek. Gdańsk 2018, s. 321–350.

Giroux H.A., Witkowski L.: Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej. Kraków 2010.

Habermas J.: Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Przeł. W. Lipnik, M. Łukasiewicz. Warszawa 2007.

Kwieciński Z.: Grzęzawisko. Eseje z pedagogiki społecznej i krytycznej socjologii edukacji. Stary Toruń 2019.

Podemski K.: Wojna elit symbolicznych: „rzecznicy narodu” kontra „światli obywatele”. W: Prognozowanie teraźniejszości. Myślenie z wnętrza kryzysu. Red. P. Czapliński, J.B. Bednarek. Gdańsk 2018, s. 161–186.

Potulicka E., Rutkowiak J.: Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków 2012.

Snyder T.: O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku. Przeł. B. Pietrzyk. Kraków 2017.

Witkowski L.: Jak uprawiać humanistykę? W stronę polityki wrażliwości. „Chowanna” 2017, T. 1 (48), s. 23–41.

Żakowski J.: Oblężona demokracja. Rozmowy. Warszawa 2019.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29

Share |

MaliszewskiK. (2020). Od Redakcji. Kurs na ignorancję (Giroux). Chowanna, (1(54), 1-6. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2020.54.01

Krzysztof Maliszewski 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9044-8156