ETYKA

Czasopismo „Chowanna” przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Commitee on Publication Ethics).

Raz w roku redakcja prezentuje pełną listę recenzentów.