HARMONOGRAM PUBLIKACJI

TOMY PLANOWANE
*Terminy nadsyłania tekstów do wszystkich działów: 28 luty (tom nr 1), 31 lipiec (tom nr 2)*
 
1/2018 (zamknięty)
 
Część monograficzna:
Perspektywy edukacji małego dziecka w kontekście zmian oświatowych
 
2/2018 (zamknięty)
Część monograficzna: 
Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna
 
1/2019 (zamknięty)
 
Część monograficzna: 
Miejsce jako przestrzeń rozwoju człowieka w perspektywie badań pedagogicznych
 
2/2019 (zamknięty)
Część monograficzna: 
W stronę resocjalizacji. Perspektywa historyczna i współczesna
1/2020 (otwarty dla części Studia i rozprawy)
 
Część monograficzna: 
Wieloaspektowa diagnoza pedagogiczna wyznacznikiem skutecznej edukacji
 
2/2020 (otwarty dla części Studia i rozprawy)
Część monograficzna: temat w trakcie formułowania
 
1/2021(otwarty dla części Studia i rozprawy)
Część monograficzna: temat w trakcie formułowania