Zespół redakcyjnyRedaktor naukowy:

Maksymilian Pazdan, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska, https://orcid.org/0000-0001-6799-7392 [Dorobek naukowy]

Zastępca redaktora naukowego:

Wojciech Popiołek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, https://orcid.org/0000-0002-4531-6055 [Dorobek naukowy]

Sekretarze Redakcji:

Witold Kurowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, https://orcid.org/0000-0002-3151-3031 [Dorobek naukowy]
Maciej Zachariasiewicz, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska, https://orcid.org/0000-0002-2848-0216 [Dorobek naukowy]

Rada Naukowa:

Christian von Bar (Universität Osnabrück), Niemcy
Andrea Bonomi (University of Lausanne), Szwajcaria
Cristina González Beilfuss (University of Barcelona), Hiszpania
Paul Lagarde (Université Paris I), Francja
Rett R. Ludwikowski (The Catholic University of America), USA
Heinz-Peter Mansel (Universität zu Köln), Niemcy
Dieter Martiny (Europa-Universität Viadrina), Niemcy
Andrzej Mączyński (Uniwersytet Jagielloński), Polska
Paul Meijknecht (Universiteit Utrecht), Niderlandy
Cezary Mik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Polska
Jerzy Poczobut (Uniwersytet Warszawski), Polska
Jerzy Rajski (Uniwersytet Warszawski), Polska
Andrzej Szumański (Uniwersytet Jagielloński), Polska
Luboš Tichý (Univerzita Karlova), Czechy