Obraz rosyjskiej codzienności w powieści Tekst Dmitrija Głuchowskiego


Abstrakt

Artykuł Obraz rosyjskiej codzienności w powieści Tekst Dmitrija Głuchowskiego poświęcony jest omówieniu zjawiska rosyjskiej codzienności i jej charakterystyce. Na podstawie sytuacji egzystencjalnej głównego bohatera utworu, Ilji Goriunowa, autor przedstawia konstytuujące rosyjską codzienność kategorie obcości, kontrastu, fatalizmu i pesymistycznego determinizmu. Głuchowski nawiązuje w swojej analizie do szerokiego kontekstu kulturowo-literackiego. W powieści widoczne są czytelne aluzje i cytaty z rosyjskich klasyków: Lwa Tołstoja, Fiodora Dostojewskiego, Iwana Turgieniewa, a także dialog z przedstawicielami współczesnej literatury rosyjskiej.


Słowa kluczowe

codzienność; powszedniość; współczesna literatura rosyjska; Dmitrij Głuchowski; Tekst

Arciszewska, Katarzyna. “33 mgnienia szczęścia. Obraz Rosji w opowiadaniach Ingo Schulze.” Rosja w krysztale. Rozważania, fakty, miraże. Red. Oboleńska, Diana. Patocka-Sigłowy, Urszula. Arciszewska, Katarzyna. Rutecka, Karolina. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.

Bezwiński, Adam. “Puszkina i innych pytania o Rosję,” Studia Rossica Posnaniensia 1991, nr 21: 3–13.

Demidov Oleg. Katastrofa v kosmose russkoy slovesnosti. <http://rara-rara.ru/menu-texts/katastrofa_v_kosmose_russkoj_slovesnosti> [Демидов Олег. Катастрофа в космосе русской словесности. <http://rara-rara.ru/menu-texts/katastrofa_v_kosmose_russkoj_slovesnosti>]

Głowiński, Michał. “Groteska jako kategoria estetyczna,” Groteska. Red. Głowiński, Michał. Gdańsk: Słowo/ obraz terytoria, 2003.

Glukhovsky, Dmitry. Tekst. Przeł. Podmiotko, Paweł. Kraków: Insignis, 2017.

Kiriyenkov, Igor'. Dmitriy Glukhovskiy o tekhnozavisimosti, 228-y stat'ye i ekranizatsii “Metro 2033” [Кириенков, Игорь. Дмитрий Глуховский о технозависимости, 228-й статье и экранизации “Метро 2033”, <https://daily.afisha.ru/brain/6350-o-tehnozavisimosti-228-y-state-i-ekranizacii-metro-2033/>]

Kopaliński, Władysław. Słownik symboli. t. 6. Warszawa: Rzeczpospolita, 2007.

Kowalczuk, Urszula. „Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalbeta Stifiera do współczesności”, pod red. Grażyny Borkowskiej i Anety Mazur, Opole 2007: [recenzja]”, Wiek XIX: Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza, 2008, nr 1 (43) <http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2008-t1_(43)/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2008-t1_(43)-s149-156/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2008-t1_(43)-s149-156>.

Kube, Marcin. “Tekst” Głuchowskiego: przechowalnia naszej duszy <https://www.rp.pl/Literatura/171129040-Tekst-Gluchowskiego-Przechowalnia-naszej-duszy.html>

Orlikowski, Anna. „Wartość obcego. Fenomenologia obcego i motywy etyki przednormatywnej.” Filo-Sofija 2016, no. 2(33).

Pelevin, Viktor. Betman Apollo. Moskva: Eksmo, 2013 [Пелевин, Виктор. Бэтман Аполло. Москва: Эксмо, 2013].

Przebinda, Grzegorz. Piekło z widokiem na niebo. Spotkania z Rosją 1999–2004. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2004.

Przybysz, Anna. “Rekonfiguracja. Dmitrij Głuchowski na gruncie realizmu.” Porównania 2018, no. 2(23).

Schulze, Ingo. 33 mgnienia szczęścia. Pamiętnik znaleziony w drodze do Petersburga. Przeł. Anna Kryczyńska. Warszawa: Muza, 2003.

Strukova, Marina. O romane Glukhovskogo “Tekst” <http://writervall.ru/gluhovskij-tekst/> [Струкова, Марина. О романе Глуховского “Текст” <http://writervall.ru/gluhovskij-tekst/>]

Waldenfels, Bernhard. Podstawowe motywy fenomenologii obcego. Przeł. Sidorek, Janusz. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2009.

Węcławek, Dominika. Dmitrij Głuchowski: Najwięcej krzywdy Rosjanom wyrządzili Rosjanie <http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,17796859,Dmitrij_Gluchowski__Najwiecej_krzywdy_Rosjanom_wyrzadzili.html>

Żakiewicz, Zbigniew. Rosja, Rosja…. Gdańsk: Polnord, 2006.

Pobierz

Opublikowane : 2020-03-05


Arciszewska-Tomczak, K. (2020). Obraz rosyjskiej codzienności w powieści Tekst Dmitrija Głuchowskiego. Przegląd Rusycystyczny, 170(2). https://doi.org/10.31261/pr.7792

Katarzyna Arciszewska-Tomczak  katarzyna.arciszewska@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański  Polska
http://orcid.org/0000-0003-0610-8509

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Katedrze Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe: rosyjska literatura przełomu XIX i XX wieku, rosyjska i powszechna literatura grozy, fantastyka rosyjska, literatura i kultura popularna, ezoteryzm w kulturze rosyjskiej i polskiej.

Kontakt: katarzyna.arciszewska@ug.edu.pl

ORCID: 0000-0003-0610-8509