Mariusz Jakosz: Wartościowanie w internetowych komentarzach do artykułów prasowych dotyczących stosunków niemiecko-polskich. Próba analizy pragmalingwistycznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016: 222 s.

Wacław Miodek
https://orcid.org/0000-0001-8862-8721

Abstract

Recenzja książki: Mariusz Jakosz: Wartościowanie w internetowych komentarzach do artykułów prasowych dotyczących stosunków niemiecko-polskich. Próba analizy pragmalingwistycznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016: 222 s.Veröffentlicht : 2020-11-09


MiodekW. (2020). Mariusz Jakosz: Wartościowanie w internetowych komentarzach do artykułów prasowych dotyczących stosunków niemiecko-polskich. Próba analizy pragmalingwistycznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016: 222 s. Wortfolge. Szyk Słów, (4), 1-5. https://doi.org/10.31261/WSS.2020.04.21

Wacław Miodek 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polen
https://orcid.org/0000-0001-8862-8721