Kontakt

Wydział Prawa i Administracji UŚ
ul. Bankowa 11b
40-007 Katowice

Główna osoba do kontaktu

mgr Jakub Hanc
Sekretarz Redakcji
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych

Wsparcie techniczne

Zespół ds. czasopism