Zgodnie z treścią Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, z radością informujemy, że czasopismo Forum Polityki Kryminalnej znalazło się w wykazie czasopism punktowanych (20 pkt).