Recenzenci

I. Lista recenzentów - Forum Polityki Kryminalnej 2021 (kolejność alfabetyczna)

dr hab. Magdalena Arczewska (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Agnieszka Barczak - Oplustil (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Magdalena Błaszczyk (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. prof. ucz. Magdalena Budyn - Kulik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. prof. ucz. Agnieszka Choduń (Uniwersytet Szczeciński)

prof. dr hab. Wiesław Godzic (Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)

dr hab. prof. ucz. Anna Golonka (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. prof. ucz. Joanna Helios (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. prof. ucz. Elżbieta Hryniewicz - Lach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. prof. ucz. Alicja Kalus (Uniwersytet Opolski)

dr hab. prof. ucz. Alicja Kędziora (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. prof. ucz. Elżbieta Klat - Górska (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Violetta Konarska - Wrzosek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. prof. ucz. Jacek Kosonoga (Polska Akademia Nauk/Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)

dr hab. Monika Kotowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

dr hab. prof. ucz. Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

dr hab. prof. ucz. Marek Kulik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. dr hab. Katarzyna Laskowska (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. prof. ucz. Anna Muszyńska (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. prof. ucz. Tomasz Oczkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. prof. ucz. Monika Płatek (Uniwersytet Warszawski)

dr Dominika Popielec (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

dr hab. prof. ucz. Jacek Pyżalski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Andrzej Sakowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. prof. ucz. Alicja Senejko (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. prof. ucz. Małgorzata Stefaniuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. prof. ucz. Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

dr hab. prof. ucz. Ewelina Wejbert - Wąsiewicz (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Dagmara Woźniakowska - Fajst (Polska Akademia Nauk)

dr hab. prof. ucz. Wojciech Zalewski (Uniwersytet Gdański)

II. Lista recenzentów - Forum Polityki Kryminalnej 2022 (kolejność alfabetyczna):

dr hab. prof. ucz. Anna Błachnio - Parzych (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

dr hab. Magdalena Błaszczyk (Uniwersytet Warszawski)

ks. dr hab. prof. ucz. Włodzimierz Broński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

JUDr. Bronislava Coufalová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)

prof. dr hab. Katarzyna Dudka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. Katarzyna Gajda - Roszczynialska (Uniwersytet Śląski)

dr hab. prof. ucz. Radosław Giętkowski (Uniwersytet Gdański)

prof. dr Edita Gruodytė (Vytautas Magnus University)

dr hab. prof. ucz. Anna Golonka (Uniwersytet Rzeszowski)

dr Magdalena Grzyb (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Stanisław Hoc (Uniwersytet Opolski)

dr Anna Jaworska - Wieloch (Uniwersytet Śląski)

dr Maciej Juzaszek (Uniwersytet Jagielloński)

dr Agnieszka Kania - Chramęga (Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab. prof. ucz. Jerzy Lachowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. dr hab. Katarzyna Laskowska (Uniwersytet w Białymstoku)

dr Konrad Lipiński (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. prof. ucz. Joanna Mucha (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. prof. ucz. Tomasz Oczkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr Magdalena Staniaszek (Uniwersytet Łódzki)

dr Katarzyna Sychta (Uniwersytet Śląski)

dr Anna Szuba - Boroń (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

dr hab. Małgorzata Świderska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. dr hab. Leszek Wilk (Uniwersytet Śląski)

III. Lista recenzentów - Forum Polityki Kryminalnej 2023 (kolejność alfabetyczna)

dr Michał Barański (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Anna Demenko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Sonia Dzierzyńska - Breś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Beata Czarnecka - Dzialuk (Uniwersytet Gdański)

dr Maciej Duda (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

dr hab. prof. ucz. Radosław Giętkowski (Uniwersytet Gdański)

dr hab. prof. ucz. Elżbieta Górnikowska - Zwolak (Uniwersytet Śląski)

dr Michał Grudecki (Uniwersytet Śląski)

dr Piotr Jóźwiak (Uniwersytet SWPS)

dr Paweł Kobes (Uniwersytet Warszawski)

dr Małgorzata Myl - Chojnacka (Uniwersytet Śląski)

dr Magdalena Półtorak (Uniwersytet Śląski)

dr Bartosz Wilk (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Leszek Wilk (Uniwersytet Śląski)

dr Mateusz Woiński (Akademia Leona Koźmińskiego)

dr Mariusz Zelek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)