ISSN: 2720-1589 (Online) DOI: 10.31261/FPK

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

"Forum Polityki Kryminalnej" stanowi międzynarodowy półrocznik z zakresu nauk prawnych i społecznych. Ukazuje się w wersji elektronicznej.  Artykuły naukowe w języku polskim lub angielskim poddawane są podwójnej ślepej recenzji i publikowane w otwartym dostępie, zgodnie z zasadą "on-line first".

 
 


  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • CEJSH - Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • Google Scholar