Zespół redakcyjnyRedaktorka Naczelna:
dr Dominika Bek, Uniwersytet Śląski, dominika.bek@us.edu.pl

Zastępczyni Redaktorki Naczelnej:
dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski, olga.sitarz@us.edu.pl

Sekretarz Redakcji:
mgr Jakub Hanc, Uniwersytet Śląski, jakub.hanc@us.edu.pl

Rada Naukowa:

Prof. Doina Balahur ("Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Rumunia)

Prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. Renwen Liu (Chinese Academy of Social Sciences, Chiny)

Prof. dr hab. Emil Pływaczewski (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

Prof. Mauro Arturo Rivera León (Uniwersytet Iberoamerykański w Meksyku)

Prof. dr hab. Irena Rzeplińska (Polska Akademia Nauk)

Dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Jan Widacki (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Prof. dr hab. Leszek Wilk (Uniwersytet Śląski)