Zespół redakcyjnyRada redakcyjna

Redaktor Naczelny
Olga Przybyla
(Uniwersytet Śląski w Katowicach – olga.przybyla@us.edu.pl)

Sekretarz
Katarzyna Niesporek
(Uniwersytet Śląski w Katowicach – katarzyna.niesporek@us.edu.pl)

Redaktorzy językowi
  Anna Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Michał Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Członkowie
Mieczysław Chęciek (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach)
Grażyna Jastrzębowska (Uniwersytet Opolski)
  Katarzyna Kaczorowska-Bray (Uniwersytet Gdański)

Barbara Kasica (Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Katowicach)
Tatiana Lewicka (Centralny Szpital Kliniczny ŚUM im. Kornela Gibińskiego w Katowicach)
Alina Maciejewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Hunmanistyczny w Siedlcach)
Joanna Siuda (Śląski Uniwersytet Medyczny)

 

Rada naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej
Marian Kisiel, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)

Członkowie
Paul Corthals,
University Ghent (Belgia)
Dobrinka Georgiewa,
South-West University (Bułgaria)
Stanisław Grabias,
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej (Polska)

Elena Kitik, Russian Academy of Education, Institute of Special Education, Moskwa (Rosja),
Péter Lajos,
Uniwersytet Eötvös Loránd „Bárczi Gusztáv” w Budapeszcie (Węgry)
Dawid Larysz
C, entrum Onkologii w Gliwicach – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (Polska)
Stanisław Milewski,
Uniwersytet Gdański (Polska)

Tatiana Nikolayeva, Russian Academy of Education, Institute of Special Education, Moskwa (Rosja),
Grzegorz Opala
(Śląski Uniwersytet Medyczny)
Danuta Ostaszewska
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Danuta Pluta-Wojciechowska
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Józef Porayski-Pomsta
(Uniwersytet Warszawski)
Henryk Skarżyński
(Światowe Centrum Słuchu. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu)
Aldona Skudrzyk
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Leszek Szewczyk
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Seyhun Topbas
(Anadolu University, Turcja)
Kateřina Vitaškova
(Univerzity Palackého w Ołomuńcu, Czechy)
Tomasz Woźniak
(Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej)

Rada recenzyjna

Jacek Błeszyński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
Jolanta Bujak-Lechowicz, PEDAGOGIUM, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie (Polska)
Paul Corthals, University College Ghent, Health Care Department (Belgia),
Ewa Czaplewska, Uniwersytet Gdański (Polska)
Dobrinka Georgiewa, South-West University, Department of Logopedie, Błagojewgrad (Bułgaria),
Jolanta Góral-Półrola, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach (Polska)
Helen Grech, University of Malta (Malta)
Grażyna Gunia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Olga Jauer-Niworowska, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Daiva Kairienė (Siauliai University, Litwa)
Zdzisław M. Kurkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Edward Łuczyński, Uniwersytet Gdański (Polska)
Liliana Madelska, Uniwersytet Wiedeński (Austria)
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Agnieszka Myszka, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
Marta Pančikova, Uniwersytet Ostrawski (Republika Czeska)
Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Jana Raclavská, Uniwersytet w Ostrawie (Republika Czeska)
Baiba Trinite, Uniwersytet Lipawski (Łotwa)
Kateřina Vitásková, Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec,Republika Czeska)