Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna
Olga Przybyla
(Uniwersytet Śląski w Katowicach – olga.przybyla@us.edu.pl)

Sekretarz naukowa redakcji
Anna Pilśniak
(Uniwersytet Śląski w Katowicach – anna.pilsniak@us.edu.pl)

Redaktorzy językowi
Anna Kisiel (Akademia WSB)
Michał Kisiel (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera)

Komitet Redakcyjny

Mieczysław Chęciek (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach)
Grażyna Jastrzębowska (Uniwersytet Opolski)
Katarzyna Kaczorowska-Bray (Uniwersytet Gdański)
Barbara Kasica (Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Katowicach)
Tatiana Lewicka (Centralny Szpital Kliniczny ŚUM im. Kornela Gibińskiego w Katowicach)
Alina Maciejewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Hunmanistyczny w Siedlcach)
Joanna Siuda (Śląski Uniwersytet Medyczny)

 

Rada naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej
Marian Kisiel, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)

Członkowie
Paul Corthals
, University Ghent (Belgia)
Irina Fiłatowa Aleksandrowna, Ural State Pedagogical University (Rosja)
Dobrinka Georgiewa
, South-West University (Bułgaria)
Stanisław Grabias
, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska)
Elena Kitik, Russian Academy of Education (Rosja),
Péter Lajos
, Uniwersytet Eötvös Loránd „Bárczi Gusztáv” w Budapeszcie (Węgry)
Dawid Larysz
, Centrum Onkologii w Gliwicach – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (Polska)
Stanisław Milewski
, Uniwersytet Gdański (Polska)
Tatiana Nikolayeva, Russian Academy of Education, Institute of Special Education (Rosja)
Grzegorz Opala
, Śląski Uniwersytet Medyczny (Polska)
Danuta Ostaszewska
, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)
Danuta Pluta-Wojciechowska
, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)
Józef Porayski-Pomsta
, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Henryk Skarżyński
, Światowe Centrum Słuchu. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (Polska)
Aldona Skudrzyk
, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)
Leszek Szewczyk
, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)
Seyhun Topbas
, Anadolu University (Turcja)
Kateřina Vitaškova
, Univerzity Palackého w Ołomuńcu (Republika Czeska)
Tomasz Woźniak
, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej (Polska)

Rada recenzyjna

Jacek Błeszyński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
Jolanta Bujak-Lechowicz, PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie (Polska)
Paul Corthals, University College Ghent (Belgia),
Ewa Czaplewska, Uniwersytet Gdański (Polska)
Dobrinka Georgiewa, South-West University, Department of Logopedie (Bułgaria),
Jolanta Góral-Półrola, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach (Polska)
Helen Grech, University of Malta (Malta)
Grażyna Gunia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Olga Jauer-Niworowska, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Daiva Kairienė, Siauliai University (Litwa)
Zdzisław M. Kurkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Edward Łuczyński, Uniwersytet Gdański (Polska)
Liliana Madelska, Uniwersytet Wiedeński (Austria)
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Agnieszka Myszka, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
Marta Pančikova, Uniwersytet Ostrawski (Republika Czeska)
Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Jana Raclavská, Uniwersytet w Ostrawie (Republika Czeska)
Svetlana N. Sorokoumova, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Społeczny (Rosja)
Baiba Trinite, Uniwersytet Lipawski (Łotwa)
Tatiana Volodarovna Tumanova, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (Rosja)
Kateřina Vitásková, Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec (Republika Czeska)