PEER REVIEWERS

Jacek Błeszyński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Poland)
Jolanta Bujak-Lechowicz, Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie (Poland)
Paul Corthals, University College Ghent (Belgium),
Ewa Czaplewska, Uniwersytet Gdański (Poland)
Robert Dębski, Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland)
Dobrinka Georgiewa, South-West University, Department of Logopedie (Bulgaria),
Jolanta Góral-Półrola, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach (Poland)
Helen Grech, University of Malta (Malta)
Olga Jauer-Niworowska, Uniwersytet Warszawski (Poland)
Daiva Kairienė, Siauliai University (Lithuania)
Zdzisław M. Kurkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Poland)
Liliana Madelska, Uniwersytet Wiedeński (Austria)
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Poland)
Agnieszka Myszka, Uniwersytet Rzeszowski (Poland)
Jolanta Panasiuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Poland)
Marta Pančikova, Uniwersytet Ostrawski (Czechia)
Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Poland)
Jana Raclavská, Uniwersytet Ostrawski (Czechia)
Svetlana N. Sorokoumova, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Społeczny (Russia)
Baiba Trinite, Uniwersytet Lipawski (Latvia)
Kateřina Vitásková, Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec (Czechia)
Tatiana Volodarovna Tumanova, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (Russia)

Peer reviewers 2021
Jacek Błeszyński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Poland)
Jolanta Bujak-Lechowicz, Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie (Poland)
Jolanta Góral-Półrola, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach (Poland)
Olga Jauer-Niworowska, Uniwersytet Warszawski (Poland)
Daiva Kairienė, Siauliai University (Litvia)
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Poland)
Agnieszka Myszka, Uniwersytet Rzeszowski (Poland)
Marta Pančikova, Uniwersytet Ostrawski (Czechia)
Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Poland)
Jana Raclavská, Uniwersytet Ostrawski (Czechia)
Baiba Trinite, Uniwersytet Lipawski (Latvia)
Svetlana N. Sorokoumova, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Społeczny (Russia)
Svetłana M. Valyavko, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa (Russia)
Tatiana Volodarovna Tumanova, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (Russia)

Peer reviewers 2020
Jacek Błeszyński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Poland)
Jolanta Bujak-Lechowicz, Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie (Poland)
Jolanta Góral-Półrola, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach (Poland)
Helen Grech, University of Malta (Malta)
Olga Jauer-Niworowska, Uniwersytet Warszawski (Poland)
Daiva Kairienė, Siauliai University (Latvia)
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Poland)
Agnieszka Myszka, Uniwersytet Rzeszowski (Poland)
Marta Pančikova, Uniwersytet Ostrawski (Czechia)
Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Poland)
Jana Raclavská, Uniwersytet Ostrawski (Czechia)
Baiba Trinite, Uniwersytet Lipawski (Latvia)
Svetlana N. Sorokoumova, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Społeczny (Russia)
Svetłana M. Valyavko, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa (Russia)
Tatiana Volodarovna Tumanova, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (Russia)

Peer reviewers 2019
Jacek Błeszyński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Poland)
Jolanta Bujak-Lechowicz, PEDAGOGIUM, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie (Poland)
Jolanta Góral-Półrola, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach (Poland)
Olga Jauer-Niworowska, Uniwersytet Warszawski (Poland)
Liliana Madelska, Uniwersytet Wiedeński (Austria)
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Poland)
Agnieszka Myszka, Uniwersytet Rzeszowski (Poland)
Marta Pančikova, Uniwersytet Ostrawski (Czechia)
Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Poland)
Jana Raclavská, Uniwersytet w Ostrawie (Czechia)
Baiba Trinite, Uniwersytet Lipawski (Latvia)
Kateřina Vitásková, Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec (Czechia)

Peer reviewers 2018
Jolanta Bujak-Lechowicz, Akademia Ignatianum w Krakowie (Poland)
Paul CorthalsU niversity College Ghent, Health Care Department (Belgia),
Dobrinka Georgiewa, South-West University, Department of Logopedie, Błagojewgrad (Bulgaria)
Grażyna Gunia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Poland)
Zdzisław M. Kurkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Poland)
Edward Łuczyński, Uniwersytet Gdański (Poland)
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Poland)
Agnieszka Myszka, Uniwersytet Rzeszowski (Poland)
Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Poland)

Peer reviewers 2017
Paul Corthals, University College Ghent, Health Care Department (Belgium)
Dobrinka Georgiewa, South-West University, Department of Logopedie, Błagojewgrad (Bulgaria)
Zdzisław M. Kurkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Poland)
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Poland)
Agnieszka Myszka, Uniwersytet Rzeszowski (Poland)
Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski (Poland)
Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Poland)

Peer reviewers 2016
Jacek Błeszyński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Poland)
Paul Corthals, University College, Ghent, Health Care Department (Belgium),
Ewa Czaplewska, Uniwersytet Gdański (Poland)
Dobrinka Georgiewa, South-West University, Department of Logopedie, Błagojewgrad (Bulgaria),
Grażyna Gunia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Poland)
Zdzisław M. Kurkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Poland)
Edward Łuczyński, Uniwersytet Gdański (Poland)
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Poland)
Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski (Poland)
Jolanta Panasiuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Poland)
Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Poland)
Małgorzata Rocławska-Daniluk, Uniwersytet Gdański (Poland)

Peer reviewers 2015
Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski (Poland)
Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Poland)

Peer reviewers 2014
Edward Łuczyński, Uniwersytet Gdański (Poland)
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Poland)

Peer reviewers 2013
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Poland)
Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski (Poland)

Peer reviewers 2012
Grażyna Gunia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Poland)
Edward Łuczyński, Uniwersytet Gdański (Poland)