RECENZENCI

Recenzenci rocznika 2012
Grażyna Gunia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Edward Łuczyński, Uniwersytet Gdański (Polska)

Recenzenci rocznika 2013
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Recenzenci rocznika 2014
Edward Łuczyński, Uniwersytet Gdański (Polska)
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)

Recenzenci rocznika 2015
Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)

Recenzenci rocznika 2016
Jacek Błeszyński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
Paul Corthals, University College, Ghent, Health Care Department (Belgia),
Ewa Czaplewska, Uniwersytet Gdański (Polska)
Dobrinka Georgiewa, South-West University, Department of Logopedie, Błagojewgrad (Bułgaria),
Grażyna Gunia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Zdzisław M. Kurkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Edward Łuczyński, Uniwersytet Gdański (Polska)
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
Jolanta Panasiuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Małgorzata Rocławska-Daniluk, Uniwersytet Gdański (Polska)

Recenzenci rocznika 2017
Paul Corthals, University College Ghent, Health Care Department (Belgia)
Dobrinka Georgiewa, South-West University, Department of Logopedie, Błagojewgrad (Bułgaria)
Zdzisław M. Kurkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Agnieszka Myszka, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)

Recenzenci rocznika 2018
Jolanta Bujak-Lechowicz (Akademia Ignatianum w Krakowie),
Paul CorthalsU niversity College Ghent, Health Care Department (Belgia),
Dobrinka Georgiewa, South-West University, Department of Logopedie, Błagojewgrad (Bułgaria),
Grażyna Gunia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Zdzisław M. Kurkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Edward Łuczyński, Uniwersytet Gdański (Polska)
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Agnieszka Myszka (Uniwersytet Rzeszowski)
Katarzyna Plutecka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),

Recenzenci rocznika 2019
Jacek Błeszyński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
Jolanta Bujak-Lechowicz, PEDAGOGIUM, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie (Polska)
Jolanta Góral-Półrola, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach (Polska)
Olga Jauer-Niworowska, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Liliana Madelska, Uniwersytet Wiedeński (Austria)
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Agnieszka Myszka, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
Marta Pančikova, Uniwersytet Ostrawski (Republika Czeska)
Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Jana Raclavská, Uniwersytet w Ostrawie (Republika Czeska)
Baiba Trinite, Uniwersytet Lipawski (Łotwa)
Kateřina Vitásková, Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec (Republika Czeska)