ACADEMIC BOARD

ACADEMIC BOARD

Chairman
Marian Kisiel, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Poland)

Members
Paul Corthals
, University Ghent (Belgium)
Dobrinka Georgiewa
, South-West University (Bulgaria)
Stanisław Grabias
, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Poland)
Elena Kitik, Russian Academy of Education (Russia)
Péter Lajos
, Uniwersytet Eötvös Loránd „Bárczi Gusztáv” w Budapeszcie (Hungary)
Dawid Larysz
, Centrum Onkologii w Gliwicach – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (Poland)
Stanisław Milewski
, Uniwersytet Gdański (Poland)
Tatiana Nikolayeva, Russian Academy of Education, Institute of Special Education (Russia)
Grzegorz Opala
, Śląski Uniwersytet Medyczny (Poland)
Danuta Ostaszewska
, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Poland)
Danuta Pluta-Wojciechowska
, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Poland)
Józef Porayski-Pomsta
, Uniwersytet Warszawski (Poland)
Henryk Skarżyński
, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (Poland)
Aldona Skudrzyk
, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Poland)
Leszek Szewczyk
, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Poland)
Seyhun Topbas
, Anadolu University (Turkey)
Kateřina Vitaškova
, Univerzity Palackého w Ołomuńcu (Czechia)
Tomasz Woźniak
, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej (Poland)

 

PEER REVIEW BOARD

Jacek Błeszyński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Poland)
Jolanta Bujak-Lechowicz, Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie (Poland)
Paul Corthals, University College Ghent (Belgium),
Ewa Czaplewska, Uniwersytet Gdański (Poland)
Robert Dębski, Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Polska)
Dobrinka Georgiewa, South-West University, Department of Logopedie (Bulgaria),
Jolanta Góral-Półrola, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach (Poland)
Helen Grech, University of Malta (Malta)
Olga Jauer-Niworowska, Uniwersytet Warszawski (Poland)
Daiva Kairienė, Siauliai University (Lithuania)
Zdzisław M. Kurkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Poland)
Liliana Madelska, Uniwersytet Wiedeński (Austria)
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Poland)
Agnieszka Myszka, Uniwersytet Rzeszowski (Poland)
Jolanta Panasiuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Poland)
Marta Pančikova, Uniwersytet Ostrawski (Czechia)
Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Poland)
Jana Raclavská, Uniwersytet Ostrawski (Czechia)
Svetlana N. Sorokoumova, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Społeczny (Russia)
Baiba Trinite, Uniwersytet Lipawski (Latvia)
Kateřina Vitásková, Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec (Czechia)
Tatiana Volodarovna Tumanova, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (Russia)