Vocabulary in autism spectrum disorders. Part 1: Research directions, areas and methods


Abstract

This article is the first part of a study concerned with vocabulary in autism spectrum disorders. In a brief historical outline, Ewa Hrycyna describes the main directions of the research on autism and their relation to linguistic issues, including lexical ones. She then goes on to look at the main areas of the research on vocabulary in autism. Her examination takes into account both the quantitative and qualitative aspects. The latter, particularly significant for autism, is revealed at the level of expression and understanding, and concerns the vocabulary content and the depth of semantic understanding. In the final section of her article, the author identifies the main problems of the methodology which has dominated autism research so far.


Keywords

autism spectrum disorders; vocabulary; lexicon; quantitative aspect; qualitative aspect; research methods

Arunachalam S., & Luyster, J.L. (2016). The integrity of lexical acquisition mechanisms in autism spectrum disorders: A research review. Autism research: official journal of the International Society for Autism Research, 9(8), 810–828. https://doi.org/10.1002/aur.1590.

Asperger, H. (1944/2005). „Psychopatia autystyczna” okresu dzieciństwa. [annotated by U. Firth; transl. into Polish by U. Firth on the basis of the English translation. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Bartmiński, J. (2006). Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bigas, U. (2012). Autyzm – charakterystyka zachowań językowych w autystycznym spektrum zaburzeń. In: S. Grabias, M. Kurkowski (ed.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy (pp. 361–396). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Błeszyński, J. (1998). Mowa i język dzieci z autyzmem. Wybrane zagadnienia. Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Błeszyński, J. (2011). Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Skala Oceny Zachowań Autystycznych. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Błeszyński, J.J., Lubińska-Kościołek, E., & Zielińska, J. (2019). Zastosowanie techniki eye trackingu w diagnozie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Bobkowicz-Lewartowska, L. (2014). Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Impuls.

Boorse, J., et al. (2019). Linguistic markers of autism in girls: evidence of a “blended phenotype” during storytelling. Molecural Autism, 10(1). https://molecularautism.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13229-019-0268-2 [access: 31.03.2021].

Charman, T., Drew, A., Baird, C., & Baird, G. (2003). Measuring early language development in preschool children with autism spectrum disorder using the MacArthur Communicative Development Inventory (Infant Form)*. Journal of Child Language, 30(1), 213–236. https://doi.org/10.1017/S0305000902005482.

Diagnostic and statistical manual of mental disorders (third edition) DSM-III (1980/1987). Washington, DC American Psychiatric Association.

Diagnostic and statistical manual of mental disorders: Fourth Edition: DSM-IV (1994/2000). Washington, DC: American Psychiatric Association.

Diagnostic and statistical manual of mental disorders: Fourth edition: DSM-5 (2013). Washington, DC: American Psychiatric Association. [Polish edition: Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych. Wydanie piąte. DSM-5, 2013, eds. P. Gałecki, M. Pilecki, J. Rymaszewska, A. Szulc, S. Sidorowicz, & J. Wciórka].

Gałkowski, T. (2003). Zaburzenia komunikacji w autyzmie. In: T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (ed.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki. T. 2. Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i dorosłych (pp. 268–284). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Gernsbacher, M.A., Morson, E.M., & Grace, E.J. (2016). Language and speech in autism. Annual Review of Linguistics, 2, 413–425. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-linguistics-030514-124824.

Gladfelter, A., & Barron, K.L., (2020). How children with autism spectrum disorder, developmental language disorder, and typical language learn to produce global and local semantic features. Brain Science, 10(4), 231. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7226439/ [access: 11.07.2021].

Groen, W.B., Zwiers, M.P., Gaag, R.-J. van der, Buitelaar, J.K. (2008). The phenotype and neural correlates of language in autism: An integrative review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 32(8), 1416–1425. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2008.05.008.

Haebig, E., Jiménez, E., Cox, C.R., & Hills, T.T. (2020). Characterizing the early vocabulary profiles of preverbal and minimally verbal children with autism spectrum disorder, Autism: The International Journal of Research and Practice, 27, p. 958–970. https://doi.org/10.1177/1362361320973799.

Haebig, E., Kaushanskaya, M., & Weismer, S.E. (2015). Lexical processing in school-age children with autism spectrum disorder and children with specific language impairment: the role of semantics. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(12), 4109–4123. https://doi.org/10.1007/s10803-015-2534-2.

Harris G.J., et al. (2006). Brain activation during semantic processing in autism spectrum disorders via functional magnetic resonance imaging. Brain and Cognition, 61, 54–68. https://doi.org/10.1016/j.bandc.2005.12.015.

Henderson, L., Powell, A., Gaskell, M.G., & Norbury, C. (2019) Learning and consolidation of new spoken words in autism spectrum disorder. Developmental Science, 17(6), 858–871. https://doi.org/10.1111/desc.12169.

Hrycyna, E. (2020). Semantyka leksykalna w badaniach nad zaburzeniami należącymi do spektrum autyzmu. Prace Językoznawcze, 22(3), 131–145. https://doi.org/10.31648/pj.5712.

Jaklewicz, H. (1993). Autyzm wczesnodziecięcy. Diagnoza, przebieg, leczenie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Jiménez, E., Haebig, E., & Hills, T.T. (2020). Identifying areas of overlap and distinction in early lexical profiles of children with autism spectrum disorder, late talkers, and typical talkers. Journal of Autism and Developmental Disorders, 6. https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-020-04772-1#citeas [access: 31.03.2021].

Kaczyńska-Haładyj, M., Panasiuk, J. (2015). Postępowanie logopedyczne w przypadku osób dorosłych z zespołem Aspergera. In: S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (ed.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego (pp. 517–554). Lublin, Wydawawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child, 2, 217–250.

Kapusta, A. (2010). Szaleństwo i metoda. Granice rozumienia w filozofii i psychiatrii. Lublin: Wydawawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Korendo, M. (2013). Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera. Kraków: Omega Stage Systems – Jędrzej Cieszyński.

Kover, S.T., McDuffie, A.S., Hagerman, R.J., & Abbeduto, L. (2013). Receptive vocabulary in boys with autism spectrum disorder: cross-sectional developmental trajectories. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(1), 2696–2709. https://doi.org/10.1007/s10803-013-1823-x.

Lazenby, D.W.C., et al. (2016). Language differences at 12 months in infants who develop autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46(3), 899–909. https://doi.org/10.1007/s10803-015-2632-1.

Lipski, W. (2015): Standard postępowania logopedycznego w przypadku autyzmu. In: S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego (pp. 461–516). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Löfkvist, U., Almkvist, O., Lyxell, B., & Tallberg, I.-M. (2014). Lexical and semantic ability in groups of children with cochlear implants, language impairment and autism spectrum disorder. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 78(2), 253–263. https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2013.11.017.

Manouilenko, I., & Bejerot, S. (2015). Sukhareva – prior to Asperger and Kanner. Nordic Journal of Psychiatry, 69(6), 1761–1764. https://doi.org/10.3109/08039488.2015.1005022.

McGregor, K.K., & Bean, A. (2012). How children with autism extend new words. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 55(1), 70–83. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2011/11-0024).

McGregor K.K., et al. (2012). Associations between syntax and the lexicon among children with or without ASD and language impairment. Journal of Autism and Developmental Disorders, 42(1), 35–47. https://doi.org/10.1007/s10803-011-1210-4.

Melogno, S., Pinto, M.A., Filippo G.D. (2017). Sensory and physico-psychological metaphor comprehension in children with ASD: A preliminary study on the outcomes of a treatment. Brain Sciences, 7(7), 85, https://doi.org/10.3390/brainsci7070085.

Menyuk, P., & Quill, P. (1985) Semantic problems in autistic children. In: E. Shopler, G. Mesibov (ed.), Communication problems in autism (pp. 127–144). New York: Springer Science+Business Media.

Perkins, M., et al.(2006). Lexical knowledge and lexical use in autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36, 795–805. https://doi.org/10.1007/s10803-006-0120-3.

Posar, A., & Visconti, P. (2017). Tribute to Grunya Efimovna Sukhareva, the woman who first described infantile autism. Journal of Pediatric Neurosciences, 12(3), 300–301. https://doi.org/10.4103/jpn.JPN_46_17.

Rescorla, L.A., & Safyer, P. (2013). Lexical composition in children with autism spectrum disorder (ASD). Journal of Child Language 40(1), 47–68. https://doi.org/10.1017/S0305000912000232.

Rundblad, G., Annaz, D. (2010). The atypical development of metaphor and metonymy comprehension in children with autism. Autism, 14, 2–47. http://dx.doi.org/10.1177/1362361309340667.

Seretny, A. (2011). Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Su, Y., Naigles, L.R., & Su, L-Y. (2018). Uneven expressive language development in Mandarinexposed preschool children with ASD: comparing vocabulary, grammar, and the decontextualized use of language via the PCDI-Toddler Form. Journal of Autism and Developmental Disorders, 48(10), 3432–3448. https://doi.org/10.1007/s10803-018-3614-x.

Tager-Flusberg, H., et al. (1990). A longitudinal study of language acquisition in autistic and Down syndrome children. Journal of Autism and Developmental Disorders, 20(1), 1–21. https://doi.org/10.1007/BF02206853.

Tek, S., Mesite, L., Fein, D., & Naigles, L. (2014). Longitudinal Analyses of Expressive Language Development Reveal Two Distinct Language Profiles among Young Children with Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44(1), 75–89.

Tesink, M.J.Y., et al. (2011). Neural correlates of language comprehension in autism spectrum disorders: When language conflicts with world knowledge. Neuropsychologia, 49(5), 1095–1104. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2011.01.018.

Tokarski, R. (1993). Słownictwo jako interpretacja świata. In: J. Bartmiński (ed.), Współczesny język polski (pp. 335–362). Wrocław: Wiedza o Kulturze.

Van Lancker, D., Cornelius, C., & Needleman, R. (1991) Comprehension of verbal terms for emotions in normal, autistic, and schizophrenic children. Developmental Neuropsychology, 7(1), 1–18. https://doi.org/10.1080/87565649109540474.

Webb, W.M., 2018, Rationalism, empiricism, and evidence-based medicine: a call for a new Gallenic synthesis. Medicines, 5(40), 1–9, online version: www.mdpi.com/journal/medicines. https://doi.org/10.3390/medicines5020040.

Weismer, S.E., et al. (2011). Lexical and grammatical skills in toddlers on the autism spectrum compared to late talking toddlers. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41(8), 1065–1075. https://doi.org/10.1007/s10803-010-1134-4.

Williams, T.I. (1993). Brief report: vocabulary development in an autistic boy. Journal of Autism and Developmental Disorders, 23(1), 185–191.

Wing, L. (1981). Asperger’s syndrome: a clinical account. Psychological Medicine, 11, 115–129.


Published : 2021-07-30


HrycynaE. (2021). Vocabulary in autism spectrum disorders. Part 1: Research directions, areas and methods. Logopedia Silesiana, 10(1), 1-35. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2021.10.01.09

Ewa Hrycyna 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn  Poland
https://orcid.org/0000-0002-2932-1313
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.