Echolalia as communication behavior


Abstract

Echolalia is a natural phenomenon in the development of child speech. After 30 months of age, echolalia becomes a pathological phenomenon, most often associated with deficits in the ability to initiate and sustain social interaction. Researchers argue about the role of echolalia in the acquisition of language and communication skills of people with autism spectrum disorder. They are trying to answer the question of whether echolalia is an inhibiting factor in language acquisition or whether it can also be one of the main predictors of further speech development. The distinguishing of echolalia and echolalic speech in the communication of people with autism, proposed by Jacek Błeszyński, makes it necessary to revise the existing definitions of echolalia and present this phenomenon from the perspective of communication theories, among others, in the context of the concept formulated by Dan Sperber and Deirdre Wilson.


Keywords

echolalia; echolalic speech; autism; communication

American Psychiatric Association. (1987). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Firth edition. DSM-III. Washington, DC: Author.

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fourth edition. DSM-IV. Washington, DC: Author.

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fourth edition. Text revision. DSM-IV-TR. Washington, DC: Author.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth edition. DSM-5. Arlington, VA: Author.

Bae, H., Park, J.Y., & Yang, Y. (2019). Improvement of post stroke echolalia after using selective serotonin reuptake inhibitors. Dementia and Neurocognitive Disorders, 18(1), 30–32.

Baer, D., Wolf, M., & Risley, T. (1968). Some current dimensions of applied behavior analysis. Journal of Applied Behavior Analysis, 1, 91–97.

Bernard-Opitz, V. (1982). Pragmatic analysis of the communicative behaviour of an autistic child. Journal of Speech and Hearing Disorders, 47, 99–109.

Białek, A. (2010). Patrz, gdzie patrzę. Psychologiczne aspekty podejmowania cudzej perspektywy. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Bilikiewicz, A., & Strzyżewski, W. (Eds.). (1992). Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwa Lekarskie PZWL.

Błeszyński, J. (1998). Mowa i język dzieci z autyzmem. Wybrane zagadnienia. Słupsk: Wydawnictwa Uczelniane WSP.

Błeszyński, J. (2010). Czy echolalia w autyzmie jest problemem komunikacyjnym?. In: B. Winczura (Ed.), Autyzm. Na granicy zrozumienia (pp. 101–110). Kraków: Impuls.

Bobkowicz-Lewartowska, L. (2005). Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Impuls. Cameron, A.D. (2005). Psychiatria. Wrocław: Urban & Partner.

Cempa-Włodarczyk, K. (2016). Echolalia: zabawa słowem czy zaburzenie mowy? (Na przykładzie zachowań językowych autystycznej dziewczynki). Słowo. Studia Językoznawcze, 7, 173–183.

Carr, E. (1979). Teaching autistic children to use sign language: Some research issues. Journal of Autism and Developmental Disorders, 9, 345–359.

Charlop, M. (1983). The effects of echolalia on acquisition and generalization of receptive labeling in autistic children. Journal of Applied Behavior Analysis, 16(1), 111–126.

Creak, M. (1961). Schizophrenic syndrome in childhood (Progress Report of a Working Party, April, 1961). Cerebral Palsy Bull, 3, 501–504.

Enfield, N.J., & Levinson, S.C. (2006). Introduction: human sociality as a new interdisciplinary field. In: N.J. Enfield & S.C. Levinson (Eds.), Roots of human sociality: Culture, cognition and interaction (pp. 1–35). Oxford: Berg Publisher.

Faria Saad, A. de, & Goldfeld, M. (2009). A ecolalia no desenvolvimento da linguagem de pessoas autistas: uma revisão bibliográfica. Pro Fono, 21(3), 255–260.

Fay, W.H., & Butler, B.V. (1971). Echo-reaction as an approach to semantic resolution. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 14(3), 645–651.

Frith, U. (Ed.). (2005). Autyzm i zespół Aspergera, tłum. B. Godlewska. Warszawa: Wydawnictwa Lekarskie PZWL.

Gałkowski, T. (1993a). Autyzm w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne. Kultura i Edukacja, 2, 85–102.

Gałkowski, T. (1993b). Autyzm. In: T. Gałkowski, T. Tarkowski & Z. Zaleski, Z. (Eds.), Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (pp. 171–184). Lublin.

Gernsbacher, M.A., Geye, H.M., & Weismer, S.E. (2005). The role of language and communication impairments within autism. In: P. Fletcher & J.C. Miller (Eds.), Language disorders and developmental theory (pp. 73–93). Philadelphia: Benjamins.

Gernsbacher, M.A., Morson, E.M. & Grace, E.J. (2015). Language and speech in autism. Annual Review of Linguistics, 4, 413–425. https://doi.org/10.1146/annurev-linguistics-030514-124824.

Giambattista, C., et al. (2019). Subtyping the Autism Spectrum Disorder: Comparison of Children with High Functioning Autism and Aspereger Syndrom. Journal of Autism and Developmental Disorders, 49(1), 138–150.

Gladfelter, A., & VanZuiden, C. (2020). The Influence of Language Context on Repetitive Speech use in Children with Autism Spectrum Disorder. American Journal of Speech Language Pathology, 29(1), 327–334.

Grabias, S. (2007). Język, poznanie, interakcja. Mowa. Teoria-Praktyka. In: T. Woźniak & A. Domagała (Eds.), Język, interakcja, zaburzenia mowy. Metodologia badań (pp. 355–377). vol. II. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Grabias, S. (2019). Język w procesie interakcji. Biologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań językowych. In: M. Kielar-Turska & S. Milewski (Eds.), Język w biegu życia (pp. 60–99). Gdańsk: Harmonia.

Heller-Roazen, D. (2012). Echolalie. O zapominaniu języka. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Hobson, R.P. (1993). Autism and development of mind. Hove: Erlbaum.

Jakobson, R. (1968). Child language, aphasia and phonological universals. Mouton: The Hague.

Jarema, M. (Ed.). (2016). Psychiatria: podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child, 2, 217–250.

Kanner, L. (1973). How far can autistic children go in matters of social adaptation? In: L. Kanner (Ed.), Childhood psychoses: Initial studies and new insights (pp. 189–214). Washington, DC: Winston.

Kominek, A. (2020). „Mówienie za kimś” jako język bez komunikacji. LingVaria, 2(30), 135–148.

Korendo, M. (2013). Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera. Kraków: UP.

Lam, K.S., & Aman, M.G. (2007). The repetitive behavior scale-revised: independent validation in individuals with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 855–866.

Landry, S., & McEvoy, R. (1988). The functions of immediate echolalia in autistic children: a developmental perspective. Journal of Autism and Developmental Disorders, 4, 657–668.

Lecavalier, L., et al. (2006). Validity of the autism diagnostic interview-revised. American Journal of Mental Retardation, 111, 199–215.

Lew-Koralewicz, A. (2020). Znaczenie echolalii odroczonej w procesie komunikacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Fides et Ratio, 42(2), 2082–7067.

Lim, H.A. (2012). Developmental Speech-Language Training through Music for Children with Autism Spectrum Disorder. Theory and Clinica Application. London Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Lovaas, O.I. (1993). Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Lovaas, O.I., Schriebman, L., & Koegel, R.L. (1974). A behavioral modification approach to the treatment of autistic children. Journal of Autism and Childhood Schizophrenia, 4, 111–129.

Makarewicz, R. (2012). Kilka uwag o relewancji w poszerzonym dyskursie szkolnym. Prace Językoznawcze, 14, 177–185.

Morton, A., Morton, E., & Grace, E. (2016). Language and speech in autism. Annual Review of Linguistics, 2, 413–425.

Prizant, B., & Duchan, J. (1981). The functions of immediate echolalia in autistic children. Journal of Speech and Hearing Disorders, 46, 241–249.

Przybyla, O. (2008). O procesie komunikacji i rozwijaniu kompetencji językowej w zaburzeniach autystycznych. Forum Logopedyczne, 15, 11–14.

Przybyla, O. (2019). Facilitated communication in autism. A case study. Logopedia Silesiana, 8, 351–362.

Przybyla, O., & Kasica-Bańkowska, K. (2016). Wychowanie słuchowe małego dziecka. In: K. Kaczorowska-Bray & S. Milewski (Eds.), Wczesna interwencja logopedyczna (pp. 546–581). Gdańsk: Harmonia Universalis.

Riper, V. (1963). Speech correction. New Yersey: Prentice–Hall.

Roberts, J.M.A. (1989). Echolalia and comprehension in autistic children. Journal of Autism and Developmental Disorders, 19(2). 271–281.

Roberts, J.M.A. (2014). Echolalia and language development in children with autism. In: J. Arciuli & J. Brock (Eds.), Communication in autism (pp. 55–73). Amsterdam: Benjamins.

Schreibman, L., & Carr, E. (1978). Elimination of echolalic responding to questions trough the training of a generalized verbal response. Journal o Apllied Behavior Analysis, 11, 453–463.

Siegel, K. (2012). Echolalia w mowie dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Sposób na ucieczkę czy komunikację? Studia Pragmalingwistyczne, 4, 59–70.

Simon, N. (1975). Echolalic speech in childhood autism. Consideration of possible underlying loci of brain damage. Archives of General Psychiatry, 32(11), 1439–1446.

Shield, A., Cooley, F., & Meier, R.P. (2017). Sign language echolalia in deaf children with autism spectrum disorder. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 60, 1622–1634.

Skinner, B.F. (1957/2014). Verbal behavior. Brattleboro: Echo Point Books & Media.

Skudrzykowa, A., & Urban K. (2000). Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej. Kraków–Warszawa: Spółka Wydawniczo-Księgarska.

Sperber, D., & Wilson, D. (2004). Relevance Theory. In: G. Ward & L. Horn (Eds.), Handbook of pragmatics (pp. 607–632). Oxford.

Stiegler, L.N. (2015). Examining the echolalia literature: where do speech-language pathologists stand. American Journal of Speech Language Pathology, 24, 750–762.

Stribling, P., Rae, J., & Dickerson, P. (2007). Two forms of spoken repetition in a girl with autism. International Journal of Language and Communication Disorders, 42(4), 427–444.

Wardyn, M., & Gałkowski, T. (2002). Echolalia u dzieci z autyzmem i jej rozwojowe uwarunkowania. Audiofonologia, 2, 147–177.

World Health Organization. (s.a.). ICD-11: International classification of diseases 11th revision: The global standard for diagnostic health information. icd.who.int/en [access: 2.06.2020].

Download

Published : 2022-06-30


BoksaE., & KominekA. (2022). Echolalia as communication behavior. Logopedia Silesiana, 11(1), 1-15. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2022.11.01.07

Ewa Boksa  ewa.boksa@wp.pl
Jan Kochanowski University in Kielce  Poland
https://orcid.org/0000-0003-3041-8283
Andrzej Kominek 
Jan Kochanowski University in Kielce  Poland
https://orcid.org/0000-0003-4734-1796

dr hab., prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prowadzi badania naukowe z zakresu językoznawstwa kognitywnego, językowego obrazu świata, języka wartości, teolingwistyki, psycholingwistyki oraz języka osób z autyzmem. Jest autorem wielu monografii
oraz artykułów naukowych: Rain Man w codziennej komunikacji (2013), Wykłady
z językoznawstwa kognitywnego dla studentów filologii
(2015), W świecie rzeczy i dosłowności.
O metonimicznym stylu poznawczym osób ze spektrum autyzmu
(2018) oraz Kompetencja komunikacyjna dzieci wysokofunkcjonujących ze spektrum autyzmu. Studium pragmalingwistyczne (2019).


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.