Zaburzenia rozwoju mowy dzieci z nieprawidłowościami w budowie czaskiAbstrakt

Disorders of speech development in children with deformity of the skull Speech therapy should be an integral part of the support for children with craniosynostosis.Knowledge and research pathological deformation of the head in children are presented in this article.Needs should not only focus on the improvement of cranial distortion that results from premature closure of the sutures between the bone of the skull, but also focus on improving the quality of life of patients and their families. Speech and language therapy for children with deformities of the skull and face, requires in-depth knowledge of a speech therapist and therapeutic treatment should be started on the exact type of exercise to adapt to the needs of speech therapy.

Pobierz

Opublikowane : 2012-01-01


Larysz, D. (2012). Zaburzenia rozwoju mowy dzieci z nieprawidłowościami w budowie czaski. Logopedia Silesiana, (1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3112

Dawid Larysz  logopediasilesiana@us.edu.pl
dr nauk medycznych, absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Uniwersytetu Opolskiego, specjalista neurochirurgii, psycholog. Doświadczony nauczyciel akademicki (wykładowca ŚUM i Uniwersytetu Śląskiego). Pracuje w Klinice Neurochirurgii ŚUM w Katowicach i w Oddziale Neurochirurgii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach. Kieruje Centrum Leczenia Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego i Wspierania Rozwoju Dzieci „KANGUR”. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Specjalistycznego Koła Przyjaciół Dzieci z Dyskraniami. Jest autorem i współautorem 34 artykułów w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, autorem 5 rozdziałów w podręcznikach, współautorem i współredaktorem naukowym podręcznika Neurologopedia dziecięca w teorii i praktyce. Ma w swoim dorobku ponad 120 wystąpień na konferencjach w kraju i za granicą. Obszarem jego zainteresowań naukowych są: diagnostyka i terapia zaburzeń neuropsychologicznych u dzieci i dorosłych oraz nowoczesne metody planowania 3D zabiegów neurochirurgicznych w wirtualnej rzeczywistości, badania jakości życia dzieci HR-QOL leczonych neurochirurgicznie.