Żywienie dzieci z dysfunkcjami neurologicznymiAbstrakt

Nutrition of neurologically impaired children Energy needs among neurologically impaired children are difficult to define, so malnutrition or overnutrition are common. Nutritional support should be integral part of therapy reducing morbidity and improving rehabilitation effects. Considering multidisciplinary team working with neurologically impaired children we should always remember about improving oromotor dysfunction and nutritional intervention.

Pobierz

Opublikowane : 2012-01-01


Kasica-Bańkowska, K. (2012). Żywienie dzieci z dysfunkcjami neurologicznymi. Logopedia Silesiana, (1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3117

Katarzyna Kasica-Bańkowska  logopediasilesiana@us.edu.pl
mgr, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta SI, dietetyk. Diagnozuje i prowadzi terapię logopedyczną z elementami integracji sensorycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadzi również zajęcia grupowe rozwijające umiejętności społeczne i twórcze. Wprowadza swoim podopiecznym – indywidualnie do ich potrzeb – diety eliminacyjne i suplementację, zapewniając im lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym. Ma zainteresowania badawcze z dziedziny neurologopedii, surdologopedii (szczególnie z zakresu terapii dzieci z niedosłuchem centralnym) oraz odżywiania dzieci dysfunkcyjnych. Jest współautorką artykułów na temat centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.