Dogoterapia w pracy logopedycznejAbstrakt

Pet therapy in the work of a logoped The article concerns talking the adventage of a therapy with the participation of a dog in the work of logoped. It presents the terminology connected with the pet therapy. The author describes a therapy model of dyslalia and oligophasia with talking adventage of a dog as a therapeut. In introduses into anissve of the pet therapy, which can be a form of the multisensory stimulation to teaching.

Pobierz

Opublikowane : 2012-01-01


Machoś-Nikodem, M. (2012). Dogoterapia w pracy logopedycznej. Logopedia Silesiana, (1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3121

Marzena Machoś-Nikodem  logopediasilesiana@us.edu.pl
dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, filolog, logopeda, specjalista wczesnej logopedii klinicznej, oligofrenopedagog, dogoterapeuta (certyfikat Fundacji Dogtor). Pracuje w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu oraz w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Zabrzu. Jej zainteresowania badawcze obejmują: problem akwizycji języka dziecka o obniżonej sprawności intelektualnej, terapię logopedyczną z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, holistyczne aspekty terapii usprawniającej porozumiewanie się, zastosowanie terapii kontaktowej przy udziale psa w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo.