Ankieta oceniająca kompetencje potrzebne początkującym logopedomAbstrakt

The evaluating survey questionnaire on required competences for the early-stage speech therapists

Pobierz

Opublikowane : 2012-01-01


WoźniakT. (2012). Ankieta oceniająca kompetencje potrzebne początkującym logopedom. Logopedia Silesiana, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3149

Tomasz Woźniak  logopediasilesiana@us.edu.pl
prof. UMCS dr hab., pracownik Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przewodniczący ZG Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma „Logopedia” (w bazie ERIH). Jest wybitnym i cenionym specjalistą od wielu lat związanym z Komisją Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa PAN. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym poświęconych zjawiskom normatywnym oraz zaburzeniom mowy, m.in. badaniom nt. swoistości narracji schizofrenicznej dzieci i dorosłych (Zaburzenia języka w schizofrenii, 2000; Narracja w schizofrenii, 2005), klinicznym i logopedycznym problemom niepłynności mowy.