Metalinguistic awareness of homonymy in children with cleft lip and palate: a pilot studyAbstract

Metalinguistic awareness of homonymy in children with cleft lip and palate: a pilot study Celem niniejszego badania jest ocena metajęzykowej świadomości homonimii wśród dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. Dokonano zestawienia wyników z ich zdolnościami ekspresji i odbioru mowy. Badanie objęło 13 osób z rozszczepem wargi i podniebienia, w średnim wieku 10,9 (w przedziale od 9,5 do 12 lat). Wszyscy pacjenci poddani byli identycznemu protokołowi chirurgicznemu. Adekwatna do wieku językowa świadomość homonimii została zaobserwowana u większości dzieci. U niektórych spośród badanych z rozszczepem wargi i podniebienia pojawiły się specyficzne problemy z metajęzykowym uczeniem się – mające związek bądź nie z problemami z rozumowaniem przez wnioskowanie i zdolnością do rozumienia na poziomie zdania. Te odkrycia poświadczają, że wczesna ocena i leczenie specyficznej metajęzykowej świadomości dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia sprzyjają zapobieganiu opóźnień lub problemów w nauce drugiego języka w ostatniej klasie szkoły podstawowej.


Published : 2014-01-01


Van LierdeK. M. (2014). Metalinguistic awareness of homonymy in children with cleft lip and palate: a pilot study. Logopedia Silesiana, (3). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3164

Kristiane M. Van Lierde  logopediasilesiana@us.edu.pl
zawodowo związana z Departamentem Otolaryngologii, Logopedii i Audiologii Ghent University w Belgii. W kręgu jej zainteresowań naukowych mieszczą się zagadnienia akustyki mowy oraz nabywania mowy, a także programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego u dzieci.The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.