Metalinguistic awareness of homonymy in children with cleft lip and palate: a pilot studyAbstrakt

Metalinguistic awareness of homonymy in children with cleft lip and palate: a pilot study Celem niniejszego badania jest ocena metajęzykowej świadomości homonimii wśród dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. Dokonano zestawienia wyników z ich zdolnościami ekspresji i odbioru mowy. Badanie objęło 13 osób z rozszczepem wargi i podniebienia, w średnim wieku 10,9 (w przedziale od 9,5 do 12 lat). Wszyscy pacjenci poddani byli identycznemu protokołowi chirurgicznemu. Adekwatna do wieku językowa świadomość homonimii została zaobserwowana u większości dzieci. U niektórych spośród badanych z rozszczepem wargi i podniebienia pojawiły się specyficzne problemy z metajęzykowym uczeniem się – mające związek bądź nie z problemami z rozumowaniem przez wnioskowanie i zdolnością do rozumienia na poziomie zdania. Te odkrycia poświadczają, że wczesna ocena i leczenie specyficznej metajęzykowej świadomości dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia sprzyjają zapobieganiu opóźnień lub problemów w nauce drugiego języka w ostatniej klasie szkoły podstawowej.

Pobierz

Opublikowane : 2014-01-01


Van Lierde, K. M. (2014). Metalinguistic awareness of homonymy in children with cleft lip and palate: a pilot study. Logopedia Silesiana, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3164

Kristiane M. Van Lierde  logopediasilesiana@us.edu.pl
zawodowo związana z Departamentem Otolaryngologii, Logopedii i Audiologii Ghent University w Belgii. W kręgu jej zainteresowań naukowych mieszczą się zagadnienia akustyki mowy oraz nabywania mowy, a także programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego u dzieci.