Aspekty diagnozy i terapii zaburzeń połykania w schorzeniach pozapiramidowych na przykładzie choroby ParkinsonaAbstrakt

Aspects the diagnosis and the therapy of swallowing in extrapyramidal illnesses on the example of Parkinson disease In the article aspects of diagnosis and therapy of swallowing disorders in extrapyramidal illnesses on the example of Parkinson disease were presented. Parkinson disease belongs to neurodegenerative illnesses of the central nervous system. Its most characteristic manifestation is the socalled Parkinsonian triad i.e. muscular rigidity, slow down motions and passive tremor. Neurogenic dysphagia appears very offen in the Parkinson disease. That is why the specific opinion on swallowing makes up the basis to the introduction of rehabilitation methods conditioning improvement and reconstruction of correct function of swallowing. This article presents instrumental and noninstrumental methods of evaluating patients with Parkinson disease and dysphagia as well as therapy methods of swallowing disorders.

Pobierz

Opublikowane : 2014-01-01


Lewicka, T. (2014). Aspekty diagnozy i terapii zaburzeń połykania w schorzeniach pozapiramidowych na przykładzie choroby Parkinsona. Logopedia Silesiana, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3170

Tatiana Lewicka  logopediasilesiana@us.edu.pl
mgr pedagogiki, specjalista neurologopeda. Od wielu lat zajmuje się problematyką schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz konsekwencjami ich uszkodzenia. Jest autorką publikacji i wielu szkoleń z tego zakresu. Główny kierunek jej zainteresowań obejmuje dysfagię neurogenną. Zawodowo związana jest z Katedrą i Kliniką Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego im. Profesora Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wykłada na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu.