Zaburzenia dyzartryczne w ocenie własnej osób z mózgowym porażeniem dziecięcymAbstrakt

The article presents the results of studies conducted in a group of 36 children aged 6–15 years, diagnosed with dysarthria in the infantile cerebral palsy. The experimental group was divided into two equinumerous subgroups: 1) intellectually normal children, 2) mentally retarded children. The main diagnostic technique used in investigations was the Dysarthria Scale. Children’s version. The presented experiments concern one of the problems examined as part of the project “Segmental and Suprasegmental Specificity of the Phonic Sequence and the Intelligibility of Utterances in Dysarthria Cases in Infantile Cerebral Palsy”. The study financed from science-targeted funds in 2010–2012 as a research project.

Pobierz

Opublikowane : 2014-01-01


Mirecka, U. (2014). Zaburzenia dyzartryczne w ocenie własnej osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Logopedia Silesiana, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3174

Urszula Mirecka  logopediasilesiana@us.edu.pl
dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, psycholog, logopeda, adiunkt w Zakładzie Logopedii i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe obejmują: komunikację (werbalną oraz niewerbalną) i jej zaburzenia, dyzartrię w mózgowym porażeniu dziecięcym, grafomotorykę i jej zaburzenia. Jest autorką publikacji o charakterze monograficznym: Komunikacja w sytuacji hipnozy (Lublin 2008); Grafomotoryka u dzieci w wieku 7–13 lat (Lublin 2012 [współautor: A. Domagała]); Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym (Lublin 2013).