Zaburzenia neurologopedyczne i neurorozwojowe w dyskraniach syndromicznych na przykładzie zespołu Aperta. Przegląd literatury i opis trzech przypadkówAbstrakt

Neurologopedical and neurodevelopmental disorders in syndromic dyscranias on the In this article the authors present one of the most frequent clinical syndroms connected with complex dyscranias – the acroce phalosyndactylia of A type, i.e. Apert syndrom. Authors present cases of three children touched by this illness and they will show the disorders of cognitive and communicative functions that aresignificant as regards the work of speech neurotherapist. possibility to communicate.

Pobierz

Opublikowane : 2014-01-01


Hankus, A. (2014). Zaburzenia neurologopedyczne i neurorozwojowe w dyskraniach syndromicznych na przykładzie zespołu Aperta. Przegląd literatury i opis trzech przypadków. Logopedia Silesiana, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3175

Agnieszka Hankus  logopediasilesiana@us.edu.pl
mgr biologii, logopeda, neurologopeda, glottodydaktyk, biotechnolog. Zajmuje się diagnozą oraz terapią neurologopedyczną pacjentów z kraniosynostozami, dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego i chorobami genetycznymi w Centrum Leczenia Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego i Wspierania Rozwoju Dzieci „Kangur” w Sosnowcu oraz w Przedszkolu nr 43 w Sosnowcu. Jest wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Konsultantów i Doradców Laktacyjnych.Prowadzi również terapię opóźnionego rozwoju mowy, dyslalii, zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego, afazji. Zgłębia problemy onkologopedii.