Terapia dziecka z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem – studium przypadkuAbstrakt

The paper constitutes a presentation of diagnosis and therapy in a child after a intrauterine spina bifida surgery with recognized hydrocephalus. The author discusses the character of the disorder, pathomechanism and its results on the development of the child. The therapeutic techniques are presented and analyzed which aim at improving breathing, phonation and voice production as well as at stimulating both cerebral hemispheres. The author presents the results of the therapy and the case study highlights the accuracy of chosen methods.

Pobierz

Opublikowane : 2014-01-01


MalickaA. (2014). Terapia dziecka z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem – studium przypadku. Logopedia Silesiana, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3179

Aurelia Malicka  logopediasilesiana@us.edu.pl
jest doktorantką w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, członkiem Rady Programowej Fundacji SPINA, autorką artykułów na temat mowy dzieci z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem. Ukończyła Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim. Pracuje jako neurologopeda w Samodzielnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Oświatowym dla Dzieci Niepełnosprawnych Centrum Rozwoju Dziecka w Katowicach. Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną oraz grupowe zajęcia z logorytmiki.