Psychoterapia i socjoterapia w pracy z osobami jąkającymi sięAbstrakt

Psychotherapy and sociotherapy at work with persons who stammer

Pobierz

Opublikowane : 2014-01-01


Kamińska, D. (2014). Psychoterapia i socjoterapia w pracy z osobami jąkającymi się. Logopedia Silesiana, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3182

Dorota Kamińska  logoedia.silesiana@us.edu.pl
mgr pedagogiki, neurologopeda. Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (Srebrny Certyfikat PTL). Certyfikowany trener programu TOCfE (Theory of Constraints for Education); terapeuta mowy podczas specjalistycznych turnusów terapeutycznych dla osób jąkających się organizowanych przez Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim; konsultant ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w MSCDN Wydział w Ciechanowie. Autorka publikacji logopedycznych z zakresu jąkania, m.in.: Wspomaganie płynności mowy dziecka – profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego (Kraków 2006), Jąkanie – „przywilej” królów? Szczęściem jest, gdy nasze myśli mogą stać się słowami – czyli słów kilka o jąkaniu („Emocje” 2011, nr 2 i 3), Efektywność terapii osób jąkających się uczestniczących w specjalistycznych turnusach terapeutycznych („Forum Logopedyczne”, nr 15), Dlaczego dziecko się jąka? – wspomaganie płynności mowy małego dziecka („Bliżej Przedszkola” 2007, nr 11), a także edukacyjnych, m.in.: Jak bawić się i uczyć z pasją? zastosowanie narzędzi TOC w pracy z dzieckiem – mini poradnik jak wychować dziecko twórcze, optymistyczne i ciekawe świata (Kraków 2012).