Afazja – złodziejka słów. Studium przypadkuAbstrakt

Aphasia – thief of words. Case study

Pobierz

Opublikowane : 2014-01-01


Knychalska-Zbierańska, M. (2014). Afazja – złodziejka słów. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3183

Monika Knychalska-Zbierańska  logoedia.silesiana@us.edu.pl
mgr pedagogiki o specjalności opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Ma certyfikat jako instruktor masażu Shantala. Na co dzień pracuje jako audioprotetyk.