Analýza možností diagnostiky a intervence oromotorické praxie u klientů poruchou autistického spektraAbstrakt

The contribution deals with the possibilities of oromotor praxis diagnosis and intervention in individuals suffering from autism spectrum disorders (ASD). Under the Czech and foreign conditions, this domain is rather neglected. The focal analysis is the analysis of an ASD child’s oromotor ability through the application of a partial task activity from the software programme FONO 2, Section ‘Warm-up’. The results of the longitudinal observation are detected by means of the developed evaluation scale and are recorded in the form of tables and graphs, which are analysed subsequently. According to the analysis of oromotor abilities, it is possible to achieve positive results through systematic speech and language therapy intervention focused on the development of mobility in the orofacial sphere. We are of the opinion that the ability to imitate oromotor skills could interfere with the ability to understand and acquire non-verbal communication elements and, subsequently, influence the correlations with possible pragmatic communication abilities in ASD children, similar to the discovery of mutual correlation among oral praxis, oral gnosis, motor praxis and visual perception (with special emphasis placed on eye movements) in children suffering from hearing disorders. The results of the study constitute partial outputs of a specific research within the IGA (IGA 2014/2015 PDF 2014_016) project and, in part, also the GAČR project implemented by the Institute of Special Education Studies of the Pedagogical Faculty of Palacký University in Olomouc.

Pobierz

Opublikowane : 2015-01-01


VitáskováK. (2015). Analýza možností diagnostiky a intervence oromotorické praxie u klientů poruchou autistického spektra . Logopedia Silesiana, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/4502

Kateřina Vitásková  katerina.vitaskova@upol.cz
docent w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, pedagog specjalny – specjalizacja w dziedzinie logopedii, pedagogiki specjalnej dla upośledzonych słuchowo a dla osób z defektem intelektu, Kierownik Działu Logopedii a Studiów Procesu Komunikacji, Pion Czynności naukowo-badawczych, członek Educational Committee for Speech Language Pathology International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP), Czeskiego Stowarzyszenia Wokologicznego oraz innych stowarzyszeń. W swoim ukierunkowaniu naukowo-badawczym orientuje się na diagnostykę w dziedzinie naruszenia zdolności komunikacyjnych, włącznie wykorzystywania nowoczesnych technik doświadczalnych, poradnictwo a czynności lektorskie w dziedzinie patologii mowy, głosu a słuchu u wszystkich kategorii wieku, na wczesną opiekę w dziedzinie naruszenia zdolności komunikacyjnych przy surdologopedii, specyficznymi trudnościami nauczania i uczenia się oraz problematyką spektrum autystycznych a syndromicznych. Działa jako członek fachowych stowarzyszeń naukowych, kolegiów redakcyjnych a komitetów konferencyjnych jak w krajowych, tak i zagranicznych akademicznych a fachowych instytucjach, aktywnie uczestniczy w czynnościach grantowych, włącznie czynności opiniodawczych a prace w komisjach naukowych.