Zastosowanie nowych technik w diagnostyce, terapii i rehabilitacji osób z wadą słuchuAbstrakt

The article presents a review of objective methods of hearing diagnostics. Methods of hearing loss and partial deafness treatment (PDT) by means of hearing implants are also discussed in the study. Due to the surgical treatment, the results of hearing preservation in patients undergoing partial deafness treatment (PDT) enable the efficient use of acoustic components. The results of speech comprehension achieve 100% in silence and about 68% in noise at a level of 65 dB SPL. The paper outlines the post-operative care and rehabilitation of patients with a cochlear implant (the care of multiple specialists, auditory-verbal therapy, telerehabilitation). National teleaudiology network connecting numerous centres is one of the elements improving the effectiveness of the therapy. It allows patients to get necessary care close to their homes and – what is more important – to be less tired (which is especially important in the case of children) during the rehabilitation. The article also underlines the influence of technological progress, which with proper surgical technique allows patients that were treated early enough (prelingual deafness) to attend general, not special, schools. One of the important results of the therapy with cochlear implants is that many users of cochlear implants graduate from universities

Pobierz

Opublikowane : 2015-01-01


UrbanI. (2015). Zastosowanie nowych technik w diagnostyce, terapii i rehabilitacji osób z wadą słuchu. Logopedia Silesiana, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/4508

Irena Urban  i.urban@csim.pl
dr n. med., otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra. Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny), Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Specjalizację II stopnia z zakresu audiologii i foniatrii realizowała w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Oddziale Klinicznym Laryngologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Zatrudniona była także w Klinice Laryngologii w Katowicach. Od 2007 roku pracuje w Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., jest kierownikiem filii w Katowicach. Należy do Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiego Towarzystwa Audiologiczno-Foniatrycznego