Dyslalia ankyloglosyjna – wpływ na wymowę sześciolatkówAbstrakt

Ankyloglossia – Its Influence on the Pronunciation in Six‑year‑olds
The authoress’s main objective was to observe the relationship between the structure of frenulum in 6‑year‑olds and the children’s pronunciation based on the carried‑out research. The article discusses the influence of shortened lingual frenulum on the examined children’s pronunciation, depending on the degree of shortening. What follows, the pronunciation of all the basic variants of Polish language phonemes as well as of consonant groups has been evaluated; moreover, the motility of speech organs has been studied as well as the phonemic hearing of the examined children. The results of own research have been presented against the background of various researchers’ views on the influence of ankyloglossia on pronunciation.

Key words: dyslalia, ankyloglossia, six‑year‑old children


Bochenek A.: Anatomia człowieka. T. 2. Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich 1969.

Grabias S.: Perspektywy opisu zaburzeń mowy. W: Zaburzenia mowy. Mowa – teoria – praktyka. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 2001, s. 12–41.

Mackiewicz B.: Wybrane zagadnienia ortodontyczne dla logopedów. Gdańsk, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego 1983.

Michałowski R.: Choroby warg i błony śluzowej jamy ustnej. Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich 1981.

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. ICD‑10. Kraków, Vesalius 1994.

Milewski S.: Lingwistyczne i dydaktyczne aspekty analizy fonemowej. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 1999.

Ostapiuk B.: Dyslalia. O badaniu jakości wymowy w logopedii. Szczecin, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013.

Ostapiuk B.: Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii. Szczecin, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013.

Ostapiuk B.: Dziecięca artykulacja czy wada wymowy – między fizjologią a patologią. „Logopedia” 2002, t. 31, s. 95–156.

Ostapiuk B.: Rodzaje i jakość dźwiękowych realizacji polskiego fonemu „r” w ankyloglosji. „Logopedia” 2002, t. 30, s. 91–103.

Ostapiuk B.: Standard postępowania logopedycznego w dyslalii ankyloglosyjnej. „Logopedia” 2008, t. 37, s. 141–166.

Ostapiuk B.: Zaburzenia dźwiękowej realizacji fonemów języka polskiego – propozycja terminów i klasyfikacji. „Audiofonologia” 1997, t. 10, s. 17–136.

Polski słownik medyczny. Kol. red. D. Aleksandrow et al. Red. odp. T. Różniatowski. Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich 1981.

Rocławski B.: Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka. Gdańsk, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego 1991.

Rodak H.: Terapia dziecka z wadą wymowy. Warszawa, Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego 1997.

Sołtys‑Chmielowicz A.: Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka. Kraków, Impuls 2008.

Styczek I.: Logopedia. Warszawa, PWN 1979.

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-20


SytaA. (2017). Dyslalia ankyloglosyjna – wpływ na wymowę sześciolatków. Logopedia Silesiana, (6), 223-233. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7314

Aneta Syta  aneta.syta@wp.pl
Zakład Logopedii i Emisji Głosu, Uniwersytet Warszawski