Narzędzie diagnostyczne do wykorzystania we wczesnej interwencji neurologopedycznej – kwestionariusz do oceny funkcjonowania małego dziecka do 12. miesiąca życia na podstawie wywiadu z rodzicamiAbstrakt

Diagnostic tool for use in early neurologopedic intervention – questionnaire to assess the functioning of a small child up to 12 months of life based on an interview with parents
The aim of the article is to submit a diagnostic proposal for use in early neurologopedic intervention. The questionnaire presents a diagnostic procedure, which is based on a detailed interview
with parents regarding the motor, cognitive, social and communication development of the child.
Key words: early intervention, questionnaire for the assessment of a small child, interview, diagnostic tool

Banaszek G.: Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty. Bielsko‑Biała, Alfa Medica Press 2004.

Borkowska M.: Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Usprawnianie ruchowe. Cz. 2. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1997.

Czochańska J.: Badanie i ocena neurorozwojowa niemowląt. Wytyczne dla lekarzy Instytutu Matki i Dziecka. Warszawa, Promed‑Imid

Czochańska J.: Badanie i ocena neurorozwojowa niemowląt i noworodków. Lublin, Folium 1995.

Dołęga Z.: Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa – prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka. Katowice, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego 2003.

Domagalska M.: Rozwój koncepcji usprawniania neurorozwojowego NDT-Bobath. W: Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju. Red. L. Sadowska. Wrocław, Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego 2004, s. 75–141.

Dzierżanka‑Wyszyńska A.: Rozwój psychomotoryki małego dziecka, kształtowanie nawyków posługiwania się przedmiotami. Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 2003.

Eisenberg A., Murkoff H.E., Hathaway S.E.: Pierwszy rok życia dziecka. Poradnik dla matek i ojców. Przeł. M. Czubak, H. Elandt‑Pogodzińska, M. Horała. Poznań, Rebis 2004.

Franus E.: Sprawdziany rozwoju dziecka od urodzenia do szóstego roku życia. Warszawa, Nasza Księgarnia 1975.

Franus E.: Treningi niemowlęcia. Warszawa, Nasza Księgarnia 1970.

Hellbrϋgge T. et al.: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa. Pierwszy rok życia. Przeł. K. Kołodziej, G. Banaszek. Wrocław, Fundacja „Promyk Słońca” 2013.

Hellbrϋgge T., Wimpffen J.H. von: Pierwsze 365 dni życia dziecka. Rozwój niemowlęcia. Przeł. K. Kołodziej. Warszawa, Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych 1995.

Kościelska M.: Psychologia kliniczna dziecka. W: Psychologia. T. 3. Red. J. Strelau. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2001, s. 623–648.

Kułakowska Z.: Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu. Od neurofizjologii do rehabilitacji. Lublin, Folium 2003.

Masgutowa S., Regner A.: Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej. Wrocław, Continuo 2009.

Przybyla O.: Postępowanie logopedyczne w przypadku noworodków i niemowląt. W: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki. Red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 2015, s. 555–599.

Straβmeier W.: Interwencja wczesnodziecięca. 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju. Gdańsk, Harmonia Universalis 2012.

Wybrane metody diagnozowania i prognozowania rozwoju dziecka do lat trzech. Red. M. John‑Borys. Katowice, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego 1997.

Zaleski T.: Opóźniony rozwój mowy. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 1993.

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-20


Błażejewska-ZioraJ. (2017). Narzędzie diagnostyczne do wykorzystania we wczesnej interwencji neurologopedycznej – kwestionariusz do oceny funkcjonowania małego dziecka do 12. miesiąca życia na podstawie wywiadu z rodzicami. Logopedia Silesiana, (6), 283-303. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7317

Jaonna Błażejewska-Ziora  logopediasilesiana@us.edu.pl
Poradnia Logopedyczna w Katowicach Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Terapis” w Mikołowie