Narzędzie diagnostyczne do wykorzystania we wczesnej interwencji neurologopedycznej – kwestionariusz do oceny funkcjonowania małego dziecka do 12. miesiąca życia na podstawie wywiadu z rodzicamiAbstract

Diagnostic tool for use in early neurologopedic intervention – questionnaire to assess the functioning of a small child up to 12 months of life based on an interview with parents
The aim of the article is to submit a diagnostic proposal for use in early neurologopedic intervention. The questionnaire presents a diagnostic procedure, which is based on a detailed interview
with parents regarding the motor, cognitive, social and communication development of the child.
Key words: early intervention, questionnaire for the assessment of a small child, interview, diagnostic tool

Banaszek G.: Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty. Bielsko‑Biała, Alfa Medica Press 2004.

Borkowska M.: Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Usprawnianie ruchowe. Cz. 2. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1997.

Czochańska J.: Badanie i ocena neurorozwojowa niemowląt. Wytyczne dla lekarzy Instytutu Matki i Dziecka. Warszawa, Promed‑Imid

Czochańska J.: Badanie i ocena neurorozwojowa niemowląt i noworodków. Lublin, Folium 1995.

Dołęga Z.: Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa – prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka. Katowice, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego 2003.

Domagalska M.: Rozwój koncepcji usprawniania neurorozwojowego NDT-Bobath. W: Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju. Red. L. Sadowska. Wrocław, Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego 2004, s. 75–141.

Dzierżanka‑Wyszyńska A.: Rozwój psychomotoryki małego dziecka, kształtowanie nawyków posługiwania się przedmiotami. Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 2003.

Eisenberg A., Murkoff H.E., Hathaway S.E.: Pierwszy rok życia dziecka. Poradnik dla matek i ojców. Przeł. M. Czubak, H. Elandt‑Pogodzińska, M. Horała. Poznań, Rebis 2004.

Franus E.: Sprawdziany rozwoju dziecka od urodzenia do szóstego roku życia. Warszawa, Nasza Księgarnia 1975.

Franus E.: Treningi niemowlęcia. Warszawa, Nasza Księgarnia 1970.

Hellbrϋgge T. et al.: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa. Pierwszy rok życia. Przeł. K. Kołodziej, G. Banaszek. Wrocław, Fundacja „Promyk Słońca” 2013.

Hellbrϋgge T., Wimpffen J.H. von: Pierwsze 365 dni życia dziecka. Rozwój niemowlęcia. Przeł. K. Kołodziej. Warszawa, Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych 1995.

Kościelska M.: Psychologia kliniczna dziecka. W: Psychologia. T. 3. Red. J. Strelau. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2001, s. 623–648.

Kułakowska Z.: Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu. Od neurofizjologii do rehabilitacji. Lublin, Folium 2003.

Masgutowa S., Regner A.: Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej. Wrocław, Continuo 2009.

Przybyla O.: Postępowanie logopedyczne w przypadku noworodków i niemowląt. W: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki. Red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 2015, s. 555–599.

Straβmeier W.: Interwencja wczesnodziecięca. 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju. Gdańsk, Harmonia Universalis 2012.

Wybrane metody diagnozowania i prognozowania rozwoju dziecka do lat trzech. Red. M. John‑Borys. Katowice, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego 1997.

Zaleski T.: Opóźniony rozwój mowy. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 1993.


Published : 2017-12-20


Błażejewska-ZioraJ. (2017). Narzędzie diagnostyczne do wykorzystania we wczesnej interwencji neurologopedycznej – kwestionariusz do oceny funkcjonowania małego dziecka do 12. miesiąca życia na podstawie wywiadu z rodzicami. Logopedia Silesiana, (6), 283-303. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7317

Jaonna Błażejewska-Ziora  logopediasilesiana@us.edu.pl
Poradnia Logopedyczna w Katowicach Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Terapis” w Mikołowie Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.