Zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych w leczeniu stanów logofobii. Studium przypadkuAbstrakt

Basing on a case study, this article presents the theoretical and practical investigations into the use of cognitive behavioural techniques in the logophobia therapy. It discusses the role of psychological therapy in the context of fluency of speech disorders and analyses cognitive behavioural techniques. Moreover, it presents the practical application of cognitive behavioural trends, taking into consideration the implications of speech therapy. The case study is devoted to a man diagnosed with physiological stuttering of a mixed, tonic-clonic type, and deep logophobia. The subject of this article is a therapy plan, its results for the patient, and recommendations it poses for future treatment. The case study reveals the positive influence of psychological therapy on the patient’s progress in the context of fluency of speech and decrease in the fear of speaking.


Słowa kluczowe

logophobia; cognitive behavioural techniques; stuttering; psychological therapy; therapy plan

Bąbel P, Suchowierska M, Ostaszewski P.: Analiza zachowania od A do Z. Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2010.

Bourne J.E.: Lęk i fobia. Praktyczny podręcznik dla osób z zaburzeniami lękowymi. Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Brzeziński J.: Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Warszawa, Scholar 2008.

Chęciek M.: Jąkanie. Diagnoza – terapia – program. Kraków, Impuls 2012.

Chęciek M.: Kwestionariusz Cooperów do Oceny Jąkania. Lublin, Orator 2001.

Chęciek M., Bijak E., Kamińska D.: Jąkanie. Skuteczne techniki płynnego mówienia. TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się. Gdańsk, Harmonia 2014.

Craig A.: Evidence-based practice in the treatment of adolescent and adult stuttering: what do we know and what works? ASHA 2007 Convention, Fluency Division Seminar. https://www.asha.org/Events/convention/.../1718_Craig_Ashley/ [data dostępu: 21.10.2018].

Kokoszka A.: Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej. Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009.

Lundskog M.: Cognitive Behavioral Therapy (CBT) for Stuttering Disorder. A case study. „Psykoterapeutexamensuppsats” 2012.

Maultsby jr. M.C.: Racjonalna terapia zachowania. Podręcznik terapii poznawczo-behawioralnej. Poznań, Wulkan 1992.

Menzies G.R. et al.: Cognitive behavior therapy for adults who stutter. A tutorial for speech-language pathologists. „Journal of Fluency Disorder” 2009, vol. 34, s. 187–200.

Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa, Żak 2010.

Plutchik R.: Emotion: A Psychoevolutionary Synthesis. New York, Harper and Row 1980.

Sęk H.: Psychologia kliniczna. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2012.

Suchańska A.: Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007.

Tarkowski Z.: Jąkanie. Warszawa, Wydaw.Naukowe PWN 1999.

Tarkowski Z.: Jąkanie. Księga pytań i odpowiedzi. Gdańsk, Harmonia 2010.

Wells A.: Terapia poznawcza zaburzeń lękowych. Praktyczny podręcznik i przewodnik po teorii. Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010.

Węsierska K.: Zaburzenia płynności mowy. Katowice, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego 2015.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-23


ChęciekM., & Kozłowska-StochS. (2018). Zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych w leczeniu stanów logofobii. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, (7), 139-153. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8239

Mieczysław Chęciek  logopediasilesiana@us.edu.pl
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie, studia podyplomowe: Neurologopedia  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0757-7366
Sylwia Kozłowska-Stoch 
Placówki oświatowo-wychowawcze we Wrocławiu: Punkt Przedszkolny ,,Dziarskie Smyki”, Żłobki ,,Kolorowe Misie”, Przedszkole i Żłobki ,,Akademia Delfinka”, Przedszkole Publiczne ,,Pod Wierzbami”  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8786-1633