Dysfunkcje komunikacyjne u dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studium przypadkuAbstrakt

The article presents the tasks of psychological therapy, speech therapy, sensory integration, and the planned activities undertaken to support the development of communication in children with the autism spectrum disorder. This attempt to describe communication disorders and their relationship with therapy is based on the selected case study. It should be emphasised that the theoretical part of the article discusses social and emotional deficits in children with autism spectrum disorders, and describes their communication disorders. Moreover, two classifications used in the diagnosis of autism spectrum disorders are presented.


Słowa kluczowe

autism; communicative disorders; therapy tasks; diagnosis; social deficits

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition. DSM-5. Washington, American Psychiatric Association 2013 (w tłumaczeniu K. Grzywacz).

Gałkowski T., Wardyn M.: Echolalia u dzieci z autyzmem i jej rozwojowe uwarunkowania. „Audiofonologia” 2002, T. 21, s. 147–177.

http://www.ptab.univ.gda.pl/charakterystyka_dzieci_autystycznych.htm [data dostępu: 26.03.2018].

International Classification of Diseases and Related Health Problems. Tenth Revision. ICD-10. Geneva, World Health Organization 2004/.

Kamińska B., Siebert B.: Podstawy rozwoju mowy u dzieci. „Forum Medycyny Rodzinnej” 2012, t. 6, nr 5, s. 236-243

Konstantareas M., Blackstock E.B., Webster C.D.: Autyzm. Przeł. K. Hipp. Warszawa, Krajowe Towarzystwo Autyzmu 1992.

Młynarczyk-Karabin E.: Komunikacja dzieci z autyzmem – przegląd badań. „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” 2016, nr 2 (32), s. 103–116.

Pisula E.: Autyzm, przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk, Harmonia 2010.

Prizant B.: Language acquisition and communicative behavior in autism: Toward an understanding of the “whole” of it. „Journal of Speech and Hearing Disorders” 1983, nr 48, s. 296–307.

Prizant B., Duchan J.: The Functions of Immediate Echolalia in Autistic Children. „Journal of Speech and Hearing Disorders” 1981, no. 46, s. 241–249.

Sacher-Szafrańska K.: Torowanie drogi rozwoju mowy poprzez kształtowanie sprawności komunikacyjnych dzieci dotkniętych zaburzeniami autystycznymi. ” „Logopedia Silesiana” 2013, nr 2, s. 181–187.

Wieczór E.: Proces nabywania przez dzieci kompetencji językowych i komunikacyjnych. „Studia Dydaktyczne” 2014, nr 26, s. 341–359.

Wołosiuk B.: Rozwijanie komunikacji dziecka ze spektrum autyzmu. „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9 (45), nr 3, s. 97–109.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-23


Gagat-MatułaA., & MalikN. (2018). Dysfunkcje komunikacyjne u dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, (7), 202-214. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8246

Anna Gagat-Matuła  logopediasilesiana@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki Specjalnej, Katedra Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Słuchu i Komunikacji, Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9349-5924
Natalia Malik 
Instytut Pedagogiki Specjalnej, Katedra Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Słuchu i Komunikacji, Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3620-2256