Gry planszowe jako element wspomagania terapeutycznego osoby z mózgowym porażeniem dziecięcymAbstrakt

Cerebral palsy is a set of symptoms caused by the damage of the central nervous system during its development. People affected by cerebral palsy require care from a multidisciplinary team of therapists. The positive impact of the people close to a patient plays a crucial role. Since playing board games is a popular leisure activity, this article aims at encouraging people to engage a disabled person in this form of entertainment. The conclusions are based on the observations made by the author, who has worked with people affected by cerebral palsy for several years.


Słowa kluczowe

cerebral palsy; board games; therapeutic support

ABC rehabilitacji dzieci. Mózgowe porażenie dziecięce. Red. M. Borkowska, Warszawa, Pelikan 1989.

Grabias S.: Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Red. S. Grabias, M. Kurkowski. Lublin, Wydaw. Marii Curie-Skłodowskiej 2012, s. 15–72.

Hathway N. et al.: Encyklopedia gier. Zasady ponad 250 gier i zabaw od chińczyka po brydża, Red. G. Położyński. Przeł. J. Wecsile. Warszawa, Muza 2001.

Klimek B.: Mózgowe porażenie dziecięce. http://poradnikmedyczny.pl/archiwum_wyn/144 [data dostępu: 11.08.2017].

Mirecka U.: Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym. Segmentalna i suprasegmentalną specyfika ciągu fonicznego a zrozumiałość wypowiedzi w przypadkach dyzartrii w MPD. Lublin, Wydaw. Marii Curie-Skłodowskiej 2013.

Mirecka U.: Ocena słuchu fonologicznego u dzieci z dyzartrią w zespole MPD. Badania eksperymentalne. „Logopedia” [Lublin], 2012, t. 41, s. 183–196.

Mirecka U.: Sprawność grafomotoryczna osób z dyzartrią. Na przykładzie dyzartrii w mózgowym porażeniu dziecięcym. „Logopedia” 2014/2015, t. 43/44, s. 199–215.

Mirecka U.: Zaburzenia dyzartryczne w ocenie własnej osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. „Logopedia Silesiana” 2014, t. 3, s. 155–165.

Mózgowe porażenie dziecięce. Red. R. Michałowicz. Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1986.

Psychologia defektologiczna. Red. A. Wyszyńska. Warszawa, Państwowe Wydaw. Naukowe 1987.

Siwek S.: Mechanizmy obronne z mózgowym porażeniem dziecięcym (eksperymentalna metoda badań). W: Neuropsychologia emocji. Poglądy, badania. Klinika. Lublin, Wydaw. Marii Curie-Skłodowskiej 1999, s. 151–164.

Zabłocki K.: Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii. Warszawa, Żak 1998.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-23


WaryszakM. (2018). Gry planszowe jako element wspomagania terapeutycznego osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym. Logopedia Silesiana, (7), 255-269. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8249

Małgorzata Waryszak  logopediasilesiana@us.edu.pl
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5036-8634