Recenzja: Alina Maciejewska: Analogia w języku i umyśle. Teoria „grup proporcjonalnych relacji” w badaniach nad kompetencją językową uczniów i studentów. Siedlce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo- -Humanistycznego w Siedlcach, 2015, 364 stron

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-23


PanasiukJ. (2018). Recenzja: Alina Maciejewska: Analogia w języku i umyśle. Teoria „grup proporcjonalnych relacji” w badaniach nad kompetencją językową uczniów i studentów. Siedlce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo- -Humanistycznego w Siedlcach, 2015, 364 stron. Logopedia Silesiana, (7), 273-278. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8262

Jolanta Panasiuk  logopediasilesiana@us.edu.pl
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5666-4899